Staffels op product/klant niveau

Door dit in te stellen, bepaalt u de korting voor een staffelgrootte per product handelseenheid per klant eventueel voor een bepaalde periode. De optie bevindt zich in de stamkaart van een product. Indien het product voor één werkmaatschappij beschikbaar is, dan bevindt deze optie zich achter het tabblad '€ Algemeen'.
Financiële tabblad bij producten
Is het product voor meerdere werkmaatschappijen beschikbaar, dan bevindt de optie zich in het tabblad Algemeen achter het de knop met het €-teken.
Financiële knop bij producten

Open de knop Icoon Subscreen onder Klanten en voer hier de klant (met eventueel een aparte verkoopprijs voor deze klant) in voor wie de staffel moet worden aangemaakt. Als de klant is toegevoegd, dan klikt u op de knop Icoon Subscreen onder Staffel prijzen. Hier kunnen de staffelgroottes worden ingevoerd.


Staffel zonder geldigheidsduur
Door de velden 'Aantal HE van' en 'Aantal HE tot' in te vullen, stelt u de staffelgrootte in.
Hier kan een aparte prijs per staffel of een kortingspercentage worden ingesteld.
Het kortingspercentage wordt dan berekend over de verkoopprijs.
Stel dat er een factuur wordt opgemaakt voor klant Intelly voor twee HP Laptops, dan zal met onderstaande instellingen, 1% korting worden gegeven op de verkoopprijs.

Korting staffel op product klantniveau zonder datum


Staffel met geldigheidsduur
Hier gelden dezelfde voorwaarden als hierboven is beschreven voor een staffel zonder geldigheidsduur met het verschil dat de staffel alleen geldig is wanneer de datum uit de factuur valt binnen de periode die is ingesteld met 'Geldig van' en 'Geldig tot'.

Korting staffel op product klantniveau met datum


Staffel met/zonder geldigheidsduur
Stel dat bij een bepaalde staffelgrootte voor een bepaalde periode een andere prijs/korting moet worden gehanteerd, dan maakt u dezelfde staffelgrootte aan, maar dan met de afwijkende prijs/korting en met een geldigheidsduur.
Stel dat er een factuur wordt opgemaakt voor klant Intelly voor twee HP Laptops,
- en de factuurdatum is 30-11-2010, dan zal met onderstaande instellingen, 1% korting worden gegeven op de verkoopprijs.
- en de factuurdatum is 01-12-2010, dan zal met onderstaande instellingen, 2% korting worden gegeven op de verkoopprijs.
De staffel met een geldigheidsduur krijgt prioriteit mits de factuurdatum binnen de geldigheidsperiode valt.

Korting staffel op product klantniveau met en zonder datum