Korting op relatie - werkmaatschappij - product familieniveau

Door dit in te stellen, bepaalt u de korting voor een relatie per werkmaatschappij per product familie. De optie bevindt zich in de stamkaart van een relatie op het tabblad Algemeen logistiek. De ingestelde korting bij de relatie geldt dan voor alle producten die vallen onder deze product familie.


Korting op relatie product familieniveau

Bij Product familie selecteert u de product familie waarop de korting moet worden toegepast.
Bij Korting-% vult u het kortingspercentage in dat over de verkoopprijs van het product moet worden berekend.