Korting op relatie - werkmaatschappij - product categorieniveau

Door dit in te stellen, bepaalt u de korting voor een relatie per werkmaatschappij per product categorie. De optie bevindt zich in de stamkaart van een relatie op het tabblad Algemeen logistiek. De ingestelde korting bij de relatie geldt dan voor alle producten die vallen onder deze product categorie.

Korting op relatie product categorieniveau

Bij Product categorie selecteert u de product categorie waarop de korting moet worden toegepast.
Bij Korting-% vult u het kortingspercentage in dat over de verkoopprijs van het product moet worden berekend.