Korting op relatie - werkmaatschappij - Omzetgroepniveau

Door dit in te stellen, bepaalt u de korting voor een relatie per werkmaatschappij per omzetgroep. De optie bevindt zich in de stamkaart van een relatie op het tabblad Algemeen logistiek. De ingestelde korting bij de relatie geldt dan voor alle producten die vallen onder product categorieën waarbij deze omzetgroep is ingesteld.

Korting op relatie product omzetgroep niveau

Bij Omzetgroep selecteert u de omzetgroep waarop de korting moet worden toegepast.
Bij Korting-% vult u het kortingspercentage in dat over de verkoopprijs van het product moet worden berekend.