Korting op relatie - werkmaatschappijniveau

Door dit in te stellen, bepaalt u de korting voor een relatie per werkmaatschappij. De optie bevindt zich in de stamkaart van een relatie op het tabblad Algemeen logistiek. De ingestelde korting bij de relatie geldt dan voor alle producten die gebruikt worden binnen processen van deze werkmaatschappij.

Korting op relatieniveau

Bij Werkmaatschappij selecteert u de werkmaatschappij waarop de korting moet worden toegepast.
Bij Korting-% vult u het kortingspercentage in dat over de verkoopprijs van het product moet worden berekend.