Automatisering mutaties - Beginbalans mutaties

Stamgegevens > Financieel > Automatisering mutaties > Beginbalans mutaties

Beginbalans mutaties kunnen binnen Intelly automatisch worden ingesteld. Bijvoorbeeld kunt u de saldi van de omzetbelasting salderen naar een grootboekrekening. Deze boeking zal dan automatisch worden geboekt in de beginbalans, zodat de boeking gecontroleerd kan worden.

Per administratie kunnen de automatiseringen van beginbalans mutaties worden ingericht. Zie onderstaande voorbeeld hoe het menu eruit ziet.

Als u op het Intelly\insert.gif -icoon klikt komt u in het volgende menu. Dit menu kunt u de verschillende beginbalansboekingen zien en/of toevoegen.
 

Door nu op Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon te klikken kunt u een nieuwe aanmaken of door op het Intelly\edit.gif-icoon te klikken naar een bestaande boeking te gaan. Hier zijn vervolgens twee tabbladen die moeten worden ingevuld.

Beginbalans mutaties - Algemeen

Stamgegevens > financieel > Automatisering mutaties > Beginbalans mutaties > tabblad Algemeen
 
 
Startbalans ID: Deze wordt automatisch gevuld.
Salderingsrekening: Dit is de grootboekrekening waar de saldi naar toe moeten worden geboekt. Met behulp van de dropdown kunt u de grootboekrekening selecteren.
Omschrijving: Deze omschrijving komt terug in de automatisch aangemaakte boekingen op de grootboekrekeningen.
Een eventueel geautomatiseerde omschrijving kan zijn:
Starting balance mutation ##DATE## (##MUTATIONDATE## ##MUTATIONTIME##)
Dagboek: Hier geeft u aan via welk dagboek de beginbalans boeking moet worden geboekt.
Bij een nieuwe beginbalans boeking zal u eerst op de knop 'OK' moeten klikken, dan verschijnt het menu met de grootboekrekeningen waarvan de saldi moeten worden afgeboekt. Met de dropdown kan u één voor één de grootboekrekeningen toevoegen aan deze boeking.

Let op:
Het is noodzakelijk om in het tabblad Boekjaren het jaar (en mutatietype) in te vullen waarvoor deze beginbalans boeking moet worden aangemaakt.

Beginbalans mutaties - Boekjaren

Stamgegevens > Financieel > Automatisering mutaties > Beginbalans mutaties > tabblad Boekjaren
 

In dit tabblad wordt aangegeven in welk boekjaar de beginbalans moet worden aangemaakt.

Met behulp van de dropdown bij boekjaar en mutatie type kunt u het jaar selecteren waar de beginbalans boeking moet worden gemaakt.

Het transactie nummer wordt automatisch gevuld als er een boeking heeft plaatsgevonden. Door op het Icoon Subscreen-icoon te klikken krijgt u de boeking te zien die is aangemaakt. Als deze nog donker is (Subscreen empty), dan is er nog geen boeking aangemaakt.