Financieel

Dit is het administratieve pakket waarmee u de financiële boekhouding voert. U heeft overal ter wereld toegang tot uw adminstratie. Uw accountant kan meteen meekijken en indien gewenst corrigeren. Tevens heeft u de beschikking over diverse rapportages.

Het systeem richt zich heel sterk op het visuele aspect in de programmatuur, denk hierbij aan het ouderwetse papieren archief. In plaats van alles in kasten te bewaren en opzoeken, kunt u hier via een druk op een knop de informatie makkelijk opzoeken. De archiefkasten, ordners en pagina's zij dusdanig ingericht, dat u een inzichtelijke adminstratie heeft.

De financiële boekingen kunnen op veel plaatsen bijna volledig worden geautomatiseerd. Inkoopfacturen die door het documentsysteem zijn herkent, worden automatisch geboekt en gekoppeld. Kasstaten en bankafschriften kunnen worden ingelezen en vervolgens automatisch worden vereffend. Afschrijvingen kunnen door het systeem worden gegenereerd en worden bijgehouden in een afschrijvingsstaat.

In dit gedeelte zijn verschillende stukken uit het financiële systeem helder, duidelijk en uitgebreid voor u beschreven. Deze handleiding kan u helpen, als uzelf enkele financiële zaken in het systeem wilt inrichten of als u wilt weten hoe u de diverse dagboeken en rapportages kunt gebruiken.

Hieronder hebben wij een link gezet naar de pagina, waar met behulp van een aantal stappen de financiële administratie kan worden ingericht. Om goed gebruik te kunnen maken van het administratieve pakket, is het als eerste belangrijk dat een aantal basisgegevens worden ingericht.

Inrichten van de Administratie