Document kenmerken - Document groepen - Algemeen

Stamgegevens > Algemeen > Documenten > Document groepen > Tabblad: Algemeen

De document groep wordt meestal aangemaakt op basis van de werkmaatschappij. Dit is een kenmerk wat aan een gescand document mee wordt gegeven. 
 

Document groepen - Tabblad Algemeen
  • ID: Hier kunt u handmatig een ID toekennen. Doet u dit niet, dan wordt deze automatisch door het systeem bepaald.
  • Omschrijving: Hier vult u de naam van de document groep in.
  • Relatie: Hier kunt u een relatie aan de document groep koppelen. Deze wordt o.a. gebruikt als afzender bij een begeleidend schrijven.
  • Briefpapier: Hier kunt u een briefpapier lay-out koppelen aan de document groep.
  • Neem deze, indien bron niet gevonden: Indien er bij het scannen via de Intelly Client niet meegegeven wordt tot welke document groep het document behoort, zal automatisch de document groep worden toegekend welke hier een vinkje heeft staan.
  • Rollen: Hier kunnen rollen aan de document groep worden gekoppeld. Deze rollen worden gebruikt binnen IBES.