Document Manager - Bewerken - Werkbalk - Bewerken in document

Het is mogelijk om een bestaand document te bewerken.

Wanneer u op de pen klikt, wordt het document bewerkbaar. De pen krijgt een rode gloed.

Klikt u nogmaals op de pen, dan vraagt het systeem of u het document definitief wil opslaan.
OK: wordt het document opnieuw opgebouwd aan de hand van de gewijzigde tekst (= definitief)
Annuleren: het systeem vraagt of u de gemaakte wijzigingen wilt opslaan:
- OK: de wijzigingen worden opgeslagen, maar het document blijft ongewijzigd (= concept)
- Annuleren: wijzigingen worden ongedaan gemaakt.

Na elke definitieve wijziging wordt er een 'backup' gemaakt van het huidige document.
Deze kunt u bekijken via het -icoon. Deze opent een venster met daarin de backups. (maximaal zoveel als aangegeven bij document type)