Document Manager - Bewerken - Werkbalk - Document verwijderen

Document werkbalk > Document verwijderen

Om een document uit het archief te verwijderen opent u het te verwijderen document en klikt u in de werkbalk op het rode kruis Rood kruis. Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd. Na akkoord wordt het document en eventule koppelingen naar andere documenten/database records verwijderd.