Document Manager - Bewerken - Werkbalk - Document verzenden per e-mail

Het is mogelijk om vanuit de document manager een document te versturen via een e-mail.
Het werkt als volgt:

  • Open de optie Document verzender per e-mail in de werkbalk van het document dat verstuurd moet worden.
  • Nu verschijnt het volgende pop-upvenster:
  • Dit is de e-mail met in de bijlage het document.
  • Vul hier zelf de ontvanger in en pas de inhoud van het bericht naar believen aan.
  • Klik op verzenden als de e-mail verzonden kan worden

Wanneer aan het document bijlagen zijn gekoppeld, verschijnt de optie Document verzenden per e-mail met bijlagen Verzenden met bijlagen in de werkbalk. Nu worden ook de bijlagen in een .zip bestand meegezonden in de e-mail.