Document Manager - Bewerken - Werkbalk - Document roteren

Het is mogelijk om een document linksom en rechtsom te roteren. De rotatie wordt vervolgens in het document opgeslagen. Het werkt heel eenvoudig door in de werkbalk op Document linksom roteren te klikken om het document linksom te draaien of op Document rechtsom roteren om het document rechtsom te draaien. Bij iedere klik zal het document 90˚ gedraaid worden. De wijziging wordt meteen zichtbaar doordat het document zich na iedere rotatie opnieuw opbouwt.