Financieel - Administraties - tab: Belastingaangiften - Aangifte vakken

Stamgegevens > Financieel > Administraties > tabblad Belastingaangiften
 

In dit subscherm dient u via het dropdown-menu de aangiftevakken te selecteren en de juiste bedragen in de kolom(men) ernaast in te vullen.

Als u voor de omzetbelasting alle aangiftevakken selecteert en de BTW-bedragen invult, kunt u in de gele ordner rapporten in de aangifte controle omzetbelasting, precies zien hoeveel u aan had moeten geven en hoeveel er is aangegeven.
 
 

Het grondslagbedrag hoeft u alleen maar in te vullen bij de af te dragen BTW-vakken.

Als u alle van toepassing zijnde aangiftevakken invult, plus de (sub)totaalvakken 5a, 5c en 5g, oftewel alle vakken waar bedragen dienen te staan, wordt de BTW aangifte definitief gemaakt in de ordner rapporten. De desbetreffende periode krijgt in de aangifte controle dan een grijze kleur in plaats van zwart.