Automatisering mutaties - Vaste journaalposten

Stamgegevens > Financieel > Automatisering mutaties > Vaste journaalposten


Het is binnenkort mogelijk om binnen Intelly journaalposten die periodiek terugkeren automatisch te laten boeken. Daarvoor zult u het volgende scherm moeten invullen:

Administratie: Hier staat in welke administratie de journaalpost moet worden geboekt.
Transactie ID: Het systeem kent automatisch een nummer toe aan deze journaalpost.
Rekening: Met de dropdown kunt u hier de grootboekrekening selecteren, waarop het bedrag mag worden debet geboekt.
Tegenrekening: Met de dropdown kunt u hier de grootboekrekening selecteren, waarop het bedrag mag worden credit geboekt.
Omschrijving: Deze omschrijving wordt in de journaalpost gebruikt.
Bedrag: Vul hier de waarde in die moet worden geboekt.
Totaal / Periodiek: Als deze is aangevinkt (periodiek) zal er per periode een boeking worden gemaakt met het gehele bedrag. Bijvoorbeeld bedrag 50 euro, aantal periodes is 5, dan worden er 5 journaalposten gemaakt met het bedrag van 50 euro.
Als deze niet is aangevinkt (totaal) zal het bedrag verdeeld worden over het aantal periodes dat is opgegeven. Bijvoorbeeld bedrag 50 euro, aantal periodes 5, dan worden er 5 journaalposten gemaakt met het bedrag van 10 euro.
Begindatum: De datum vanaf wanneer de boeking moeten worden aangemaakt.
Einddatum: De datum tot wanneer de boekingen moeten worden aangemaakt.
Periode: Selecteer hier over welke periodes de boekingen moeten plaatsvinden. Zoals per maand, per kwartaal.
Tussen: Hier kunt u aangeven hoeveel periodes tussen de boekingen moeten zitten.
Restbedrag: Hier komt het bedrag te staan wat nog moet worden geboekt.
Bedrag verwerkt: Hier komt het bedrag te staan wat reeds geboekt is.
Vervallen: Als deze is aangevinkt, dan wordt er voor deze journaalpost geen boekingen meer automatisch aangemaakt.