Import bankmutaties - Ophalen bankgegevens - RegioBank

Voor het ophalen van uw bankgegevens middels RegioBank Internetbankieren gaat u naar www.regiobank.nl. Daar klikt u op Internetbankieren en logt u in met behulp van uw Digipas of uw Digicode.

Ga in de linker menu-opties naar 'Rekeningafschrift' en kies de rekening waarvan u de bankmutaties wilt downloaden.
 


Selecteer het tijdsbestek.
Geef de begin- en einddatum op van de transacties. De begindatum is erg belangrijk, aangezien het niet wenselijk is dat bepaalde transacties dubbel in het systeem voorkomen en dus dubbel geboekt kunnen worden. Controleer daarom altijd tot wanneer u voor de laatste keer bankmutaties heeft opgehaald.
Via 'Zoek' kunt u een eigen begin- en einddatum opgeven.

Klik vervolgens op 'Download' om de bij- en afschrijvingen te downloaden naar uw eigen computer.

Het RegioBank formaat dat hiervoor geselecteerd moet worden is SWIFT-MT940.

De bestanden ontvangt u in ZIP formaat. Het bestand moet eerst worden 'uitgepakt' en 'opgeslagen' op uw computer.
Laat hierbij wel de 3 posities achter de punt (.940) staan.

U heeft het mutatie-bestand van de Regiobank nu klaargezet om vervolgens in te lezen binnen Intelly. Dit kunt u op 2 manieren doen en dit kunt u lezen bij import bankmutaties.

Voor uw gemak hebben we de volledige handleiding van de RegioBank bijgevoegd.
Zie hoofdstuk 8. Rekeningafschrift.