Import bankmutaties - Ophalen bankgegevens - Rabobank

Voor het ophalen van uw bankgegevens zijn er twee mogelijkheden.

1) U gebruikt Internet voor het ophalen van uw gegevens.

2) U gebruikt Software voor het ophalen van uw bankgegevens.

Bij beide opties is het mogelijk om de bankmutaties te exporteren naar Intelly. Voor een juiste beschrijving kiest u onderstaand dus voor een van de twee opties.
internet

Ophalen bankgegevens - Rabobank - Internetbankieren

Voor het ophalen van uw bankgegevens middels Rabobank Internetbankieren gaat u naar www.rabobank.nl. Daar klikt u op Internetbankieren en logt u in met behulp van uw random reader en uw bankgegevens.

Na het inloggen ziet u links in de kolom 'Download' staan. Hier kunt u de bankgegevens naar Intelly exporteren.

Het Rabobank formaat dat we gebruiken is Mut.asc. Daarom kiest u voor de bovenste optie. Klik daarna op 'Ga verder'.

 

Daarna dient u de rekening op te geven waar u de transacties van wil exporteren. Kies dus hier uw eigen bankrekening. Geef vervolgens de begin- en einddatum op van de transacties. De begindatum is erg belangrijk, aangezien het niet wenselijk is dat bepaalde transacties dubbel in het systeem voorkomen en dus dubbel geboekt kunnen worden. Controleer daarom altijd tot wanneer u voor de laatste keer bankmutaties heeft opgehaald.
 

Als u de correcte datums heeft ingevuld, kunt u vervolgens klikken op Aanmaken. Vervolgens verschijnt onderstaand fragment op uw scherm.

Dit scherm geeft aan dat de gegevens zijn opgehaald en gereed zijn om te exporteren naar Intelly. Klik dus vervolgens op Download.

Er verschijnt een scherm met de vraag of u het mut.asc-bestand wilt openen of opslaan. Kies voor de optie Opslaan en sla dit bestand op uw computer op, bijvoorbeeld in een nieuw aangemaakte Rabobank-map op de C-schijf.

U heeft het mutatie-bestand van de Rabobank nu klaargezet om vervolgens in te lezen binnen Intelly. Dit kunt u op 2 manieren den en dit kunt u lezen bij import bankmutaties.


tele

Ophalen bankgegevens - Rabobank - Telebankieren Extra

Handmatig

Indien er mutaties ontbreken is het mogelijk om een nieuwe mut.asc aan te maken op basis van een door u opgegeven selectie. Dit gaat als volgt:

Ga binnen de Rabobank Telebankieren Extra software naar rekeninginfo > exporteren. Het volgende scherm zal te zien zijn.
 

Vul de volgende gegevens in:

Formaat: Hier selecteert u 'Rabobank'.

Rekening: Hier selecteert u het bankrekeningnummer van uw overeenkomst waarvan u het exportbestand wil laten aanmaken.

Periode: Hier vinkt u 'gegevens van de periode' aan en vult u het datumtraject 'vanaf' en 'tot en met' in.

Bestandsnaam: Deze staat standaard ingevuld en eindigt op mut.asc.

U klikt vervolgens op 'OK'.

Het mut.asc bestand wordt nu klaargezet en vervolgens weer automatisch door de Intelly Client opgepakt en ingelezen binnen Intelly. Het duurt ongeveer vijf minuten voordat de mutaties zichtbaar zijn binnen de ordner van de bank.
 
Automatisch

Automatisch wordt het mutatiebestand in Intelly ingelezen, mits er binnen Rabobank Telebankieren ingesteld is dat er een exportbestand aangemaakt wordt en de voorgaande instellingen zijn verricht.


Ophalen bankgegevens - Rabobank - Telebankieren Extra - Instellen

Binnen Rabobank Telebankieren dient ingesteld te zijn dat er automatisch een exportbestand binnenland aangemaakt wordt. Dit kunt u controleren en/of instellen binnen het Rabobank Telebankieren Extra pakket bij:
extra > beheer > voorkeuren overeenkomst > tabblad Export bestand.

De volgende opties dienen ingesteld te zijn: