Voorbeeld bedrijf 1

Grootboeken

 

GrootboekOmschrijvingBalans/W&VTypeSubtotaal
4000GoodwillBalansBezittingNee
4050Goodwill (afgeschreven)BalansBezittingNee
4999IMMATERIELE VASTE ACTIVABalansBezittingJa
5000BedrijfsterreinBalansBezittingNee
5500GebouwenBalansBezittingNee
5550Gebouwen (afgeschreven)BalansBezittingNee
5999GROND & GEBOUWBalansBezittingJa
6800VervoermiddelenBalansBezittingNee
6850Vervoermiddelen (afgeschreven)BalansBezittingNee
7000KantoorinventarisBalansBezittingNee
7050Kantoorinventaris (afgeschreven)BalansBezittingNee
7999MATERIELE VASTE ACTIVABalansBezittingJa
8999VOORZIENINGENBalansBezittingJa
10999DEELNEMINGENBalansBezittingJa
11300Lening u/g (0987.654.321)BalansBezittingNee
11305Aflossing lening u/g (0987.654.321)BalansBezittingNee
11999LANGLOPENDE VERSTREKTE LENINGENBalansBezittingJa
15010Beginvoorraad handelsgoederenBalansBezittingNee
15012Inkopen handelsgoederenBalansBezittingNee
15014Verbruik handelsgoederenBalansBezittingNee
15016Mutaties voorraad handelsgoederenBalansBezittingNee
15017Herwaardering voorraad handelsgoederenBalansBezittingNee
15018Incourantheid handelsgoederenBalansBezittingNee
15020Beginvoorraad versartikelenBalansBezittingNee
15022Inkopen versartikelenBalansBezittingNee
15024Verbruik versartikelenBalansBezittingNee
15026Mutaties voorraad versartikelenBalansBezittingNee
15027Herwaardering voorraad versartikelenBalansBezittingNee
15028Incourantheid versartikelenBalansBezittingNee
15999VOORRADENBalansBezittingJa
16000DebiteurenBalansBezittingNee
16080Debiteuren (Incompany)BalansBezittingNee
16100Debiteuren tussenrekening incassoBalansBezittingNee
16999HANDELSVORDERINGENBalansBezittingJa
19000Kas algemeenBalansBezittingNee
19200Bank (1234.56.789)BalansBezittingNee
19400Rekening Courant HoldingBalansBezittingNee
19899LIQUIDE MIDDELENBalansBezittingJa
19990Overlopende activaBalansBezittingNee
19999OVERIGE BEZITTINGENBalansBezittingJa
20000Geplaatst en gestort aandelenkapitaalBalansEigen vermogenNee
20800Algemene reservesBalansEigen vermogenNee
20900Onverdeeld resultaatBalansEigen vermogenNee
20999EIGEN VERMOGENBalansEigen vermogenJa
21999PRIVE OPNAMEN / STORTINGENBalansEigen vermogenJa
23000Rekening CourantBalansSchuldNee
23300Lening o/g (1234.567.890)BalansSchuldNee
23305Aflossing lening o/g (1234.567.890)BalansSchuldNee
23999LANGLOPENDE ONTVANGEN LENINGENBalansSchuldJa
25000CrediteurenBalansSchuldNee
25080Crediteuren (Incompany)BalansSchuldNee
25599HANDELSCREDITEURENBalansSchuldJa
25800Rekening CourantBalansSchuldNee
25899RC / KORTLOPENDE LENINGENBalansSchuldJa
26000BTW af te dragen laagBalansSchuldNee
26050BTW af te dragen hoogBalansSchuldNee
26100BTW marge inkopenBalansSchuldNee
26120BTW marge verkopenBalansSchuldNee
26200BTW te vorderenBalansSchuldNee
26300BTW ICV VoordrukBalansSchuldnee
26320BTW ICV afdrachtenBalansSchuldNee
26370BTW verlegd binnenland voordrukBalansSchuldNee
26375BTW verlegd binnenland af te dragenBalansSchuldNee
26400BTW afdracht lopend jaarBalansSchuldNee
26420BTW afdracht voorgaand jaarBalansSchuldNee
26480BTW afrondingsverschillenBalansSchuldNee
26499OMZETBELASTINGBalansSchuldJa
26500Af te dragen loonbelastingBalansSchuldNee
26510Af te dragen sociale lastenBalansSchuldNee
26550Loonbelasting afdracht huidig jaarBalansSchuldNee
26560Loonbelasting afdracht voorgaand jaarBalansSchuldNee
26590Loonbelasting afrondingsverschillenBalansSchuldNee
26599LOONBELASTINGBalansSchuldJa
26600Pensioenpremie af te dragenBalansSchuldNee
26605Pensioenpremie afdrachtBalansSchuldNee
26609PENSIOENENBalansSchuldJa
26620Sociaal fonds af te dragenBalansSchuldNee
26625Sociaal fonds afdrachtBalansSchuld Nee
26629SOCIAAL FONDSBalansSchuldJa
26700Vennootschapsbelasting af te dragenBalansSchuldNee
26750Vennootschapsbelasting afdracht huidig jaarBalansSchuldNee
26760Vennootschapsbelasting afdracht voorgaand jaarBalansSchuld Nee
26799VENNOOTSCHAPSBELASTINGBalansSchuldJa
26800Dividendbelasting af te dragenBalansSchuldNee
26850Dividendbelasting afdracht huidig jaarBalansSchuldNee
26860Dividendbelasting afdracht voorgaand jaarBalansSchuldNee
26899DIVIDENDBELASTINGBalansSchuldJa
27800Netto lonen te betalenBalans SchuldNee
27820Netto lonen te betalen (subadministratie)BalansSchuldNee
27850Netto lonen betaald huidig jaarBalansSchuldNee
27860Netto lonen betaald voorgaand jaarBalansSchuldNee
27899LONENBalansSchuldJa
28500Kruisposten kas/bankBalansSchuldNee
28520Kruisposten bank/bankBalansSchuldNee
28551Tussenrekening PINBalansSchuldNee
28553Tussenrekening creditcardBalansSchuldNee
28560Tussenrekening 'niet afgestemd'BalansSchuldNee
28999KRUISPOSTEN/TUSSENREKENINGBalansSchuldJa
29800Declaraties medewerkersBalansSchuldNee
29990Overlopende passivaBalansSchuldNee
29999OVERIGE SCHULDENBalansSchuldJa
30010Omzet algemeenWinst & verliesOmzetNee
30020Omzet specifiekWinst & verliesOmzetNee
30030Omzet seizoensproductenWinst & verliesOmzetNee
30990Omzet diversWinst & verliesOmzetNee
31010Korting algemeenWinst & verliesOmzetNee
31020Korting specifiekWinst & verliesOmzetNee
31030Korting seizoensproductenWinst & verliesOmzetNee
31990Korting diversWinst & verliesOmzetNee
31999OMZETWinst & verliesOmzetJa
32010Kosten van de omzet algemeenWinst & verliesKostenNee
32020Kosten van de omzet specifiekWinst & verliesKostenNee
32030Kosten van de omzet seizoensproductenWinst & verliesKostenNee
32990Kosten van de omzet diversWinst & verliesKostenNee
32999Kosten van de omzetWinst & verliesKostenJa
35000Bonussen leveranciersWinst & verliesKostenNee
35999BONUSSEN EN RPIJSVERSCHILLEN BIJ LEBERANIERS.Winst & verliesKostenJa
36000InhuurWinst & verliesKostenNee
36500Werken door derdenWinst & verliesKostenNee
37000VrachtkostenWinst & verliesKostenNee
37010TransportkostenWinst & verliesKostenNee
37500Doorbelaste kosten door leverancierWinst & verliesKostenNee
37999UITBESTEED WERKWinst & verliesKostenJa
39900Resultaat BTW margeregelingWinst & verliesKostenNee
39999...Winst & verliesKostenJa
40000Bruto loonWinst & verliesKostenNee
40010VakantiegeldWinst & verliesKostenNee
40050Mutaties vakantiegeld / verplichtingWinst & verliesKostenNee
40060OverwerkvergoedingWinst & verliesKostenNee
40070Uitbetaalde vakantie urenWinst & verliesKostenNee
40100Inhouding sectorfondspremieWinst & verliesKostenNee
40120Inhouding premie wwWinst & verliesKostenNee
40130Inhouding premie waoWinst & verliesKostenNee
40150Inhouding premie zvwWinst & verliesKostenNee
40200Inhouding premie bedrijfspensioenfondsWinst & verliesKostenNee
40220Inhouding premie sociaal fondsWinst & verliesKosten Nee
40300SpaarloonregelingWinst & verliesKostenNee
40500Inhuur uitzendkrachtenWinst & verliesKostenNee
40600ArbodienstWinst & verliesKostenNee
40620VerzuimverzekeringWinst & verliesKostenNee
40625Uitkering verzuimverzekeringWinst & verliesKostenNee
40700Management kostenWinst & verliesKostenNee
40800StudiekostenWinst & verliesKostenNee
40810Vergoeding woon-/werkverkeerWinst & verliesKostenNee
40820Reiskosten vergoedingWinst & verliesKostenNee
40830Verblijfskosten vergoedingWinst & verliesKostenNee
40840Lunch en klein verteerWinst & verliesKostenNee
40900Diverse personeelskostenWinst & verliesKostenNee
40999PERONEELKOSTENelskostenWinst & verliesKostenJa
41400Afschrijving goodwillWinst & verliesKostenNee
41550Afschrijving gebouwenWinst & verliesKostenNee
41680Afschrijving vervoermiddelenWinst & verliesKostenNee
41700Afschrijving kantoorinventarisWinst & verliesKostenNee
41999AFSCHRIJVINGENWinst & verliesKostenJa
42000Huur pandWinst & verliesKostenNee
42200EnergiekostenWinst & verliesKostenNee
42500Onderhoud inventarisWinst & verliesKostenNee
42900Diverse huisvestingskostenWinst & verliesKostenNee
42999HUISVESTINGSKOSTENWinst & verliesKostenJa
43000Reclame- & advertentiekostenWinst & verliesKostenNee
43050Beurs- & expositiekostenWinst & verliesKostenNee
43100Reis- & verblijfkostenWinst & verliesKostenNee
43150RepresentatieWinst & verliesKostenNee
43199VERKOOPKOSTENWinst & verliesKostenJa
43200AutokostenWinst & verliesKostenNee
43220Reparatie & onderhoud autoWinst & verliesKostenNee
43250Brandstofkosten autoWinst & verliesKostenNee
43260Verzekering autoWinst & verliesKostenNee
43270Motorrijtuigen belasting autoWinst & verliesKostenNee
43280Boetes met betrekking tot autoWinst & verliesKostenNee
43299AUTOKOSTENWinst & verliesKostenJa
44000SchoonmaakkostenWinst & verliesKostenNee
44500DrukwerkWinst & verliesKostenNee
44600Communicatie (telefoon / internet)Winst & verliesKostenNee
44800PortiWinst & verliesKostenNee
44950Kantine kostenWinst & verliesKostenNee
45100AbonnementenWinst & verliesKostenNee
45150AdvieskostenWinst & verliesKostenNee
45200AccountantskostenWinst & verliesKostenNee
45250Juridische kostenWinst & verliesKostenNee
45900Diverse kostenWinst & verliesKostenNee
45999DIVERSE BEDRUIJFSKOSENWinst & verliesKostenJa
47170Rente lening u/g (0987.654.321)Winst & verliesKostenNee
47300Bankkosten exclusief renteWinst & verliesKostenNee
47350Rente rekening courantWinst & verliesKostenNee
47370Rente lening o/g (1234.567.890)Winst & verliesKostenNee
47800Betalingskorting ivm betaalmethodenWinst & verliesKostenNee
48500BetalingsverschillenWinst & verliesKostenNee
48999FINANCIERIHNGSWinst & verliesKostenJa
60000Resultaat boekjaarWinst & verliesResultaat boekjaarNee


 


 

Voorbeeld bedrijf 2

Grootboeken

 

GrootboekOmschrijvingBalans/W&VTypeSubtotaal
3000Vergunningen en consessiesBalansBezittingNee
3050Vergunningen en consessies (afgeschreven)BalansBezittingNee
4000GoodwillBalansBezittingNee
4050Goodwill (afgeschreven)BalansBezittingNee
4999IMMATERIELE VASTE ACTIVABalansBezittingJa
5000BedrijfsterreinBalansBezittingNee
5500GebouwenBalansBezittingNee
5550Gebouwen (afgeschreven)BalansBezittingNee
5999GROND & GEBOUWENBalansBezittingJa
6300BedrijfsinventarisBalansBezittingNee
6350Bedrijfsinventaris (afgeschreven)BalansBezittingNee
6800VervoermiddelenBalansBezittingNee
6850Vervoermiddelen (afgeschreven)BalansBezittingNee
7000KantoorinventarisBalansBezittingNee
7050Kantoorinventaris (afgeschreven)BalansBezittingNee
7999MATERIELE VASTE ACTIVABalansBezittingJa
10000Deelneming 1BalansBezittingNee
10050Vordering op deelneming 1BalansBezittingNee
10999DEELNEMINGENBalansBezittingJa
11300Lening u/g (0987.654.321)BalansBezittingNee
11305Aflossing lening u/g (0987.654.321)BalansBezittingNee
11999LANGLOPENDE VERSTREKTE LENINGENBalansBezittingJa
12000VoorzieningBalansBezittingNee
12999VOORZIENINGENBalansBezittingJa
15010Beginvoorraad handelsgoederenBalansBezittingNee
15012Inkopen handelsgoederenBalansBezittingNee
15014Verbruik handelsgoederenBalansBezittingNee
15016Mutaties voorraad handelsgoederenBalansBezittingNee
15017Herwaardering voorraad handelsgoederenBalansBezittingNee
15018Incourantheid handelsgoederenBalansBezittingNee
15020Beginvoorraad versartikelenBalansBezittingNee
15022Inkopen versartikelenBalansBezittingNee
15024Verbruik versartikelenBalansBezittingNee
15026Mutaties voorraad versartikelenBalansBezittingNee
15027Herwaardering voorraad versartikelenBalansBezittingNee
15028Incourantheid versartikelenBalansBezittingNee
15999VOORRADENBalansBezittingJa
16000DebiteurenBalansBezittingNee
16005Debiteuren zonder subadministratieBalansBezittingNee
16050Voorziening dubieuze debiteurenBalansBezittingNee
16080Debiteuren (Incompany)BalansBezittingNee
16100Debiteuren tussenrekening incassoBalansBezittingNee
16999HANDELSVORDERINGENBalansBezittingJa
19000Kas algemeenBalansBezittingNee
19200Bank (1234.56.789)BalansBezittingNee
19400Rekening Courant HoldingBalansBezittingNee
19500Kruisposten kas / bankBalansSchuldNee
19520Kruisposten bank / bankBalansSchuldNee
19551Tussenrekening PIN BalansSchuldNee
19553Tussenrekening creditcardBalansSchuldNee
19899LIQUIDE MIDDELENBalansBezittingJa
19950WaarborgsommenBalansBezittingNee
19990Overlopende activaBalansBezittingNee
19999OVERIGE BEZITTINGENBalansBezittingJa
20000Geplaatst en gestort aandelenkapitaalBalansEigen vermogenNee
20800Algemene reservesBalansEigen vermogenNee
20900Onverdeeld resultaatBalansEigen vermogenNee
20999EIGEN VERMOGENBalansEigen vermogenJa
21110Stortingen BalansEigen vermogenNee
21130Opnamen BalansEigen vermogenNee
21999PRIVE OPNAMEN / STORTINGENBalansEigen vermogenJa
23000Rekening CourantBalansSchuldNee
23300Lening o/g (1234.567.890)BalansSchuldNee
23305Aflossing lening o/g (1234.567.890)BalansSchuldNee
23999LANGLOPENDE ONTVANGEN LENINGENBalansSchuldJa
25000CrediteurenBalansSchuldNee
25005Crediteurn zonder subadministratieBalansSchuldNee
25080Crediteuren (Incompany)BalansSchuldNee
25100Crediteuren betalingen onderwegBalansSchuldNee
25599HANDELSCREDITEURENBalansSchuldJa
25800Rekening CourantBalansSchuldNee
25899RC / KORTLOPENDE LENINGENBalansSchuldJa
26000BTW af te dragen laagBalansSchuldNee
26050BTW af te dragen hoogBalansSchuldNee
26100BTW marge inkopenBalansSchuldNee
26120BTW marge verkopenBalansSchuldNee
26200BTW te vorderenBalansSchuldNee
26300BTW ICV VoordrukBalansSchuldnee
26320BTW ICV afdrachtenBalansSchuldNee
26370BTW verlegd binnenland voordrukBalansSchuldNee
26375BTW verlegd binnenland af te dragenBalansSchuldNee
26400BTW afdracht lopend jaarBalansSchuldNee
26420BTW afdracht voorgaand jaarBalansSchuldNee
26480BTW afrondingsverschillenBalansSchuldNee
26499OMZETBELASTINGBalansSchuldJa
26500Af te dragen loonbelastingBalansSchuldNee
26510Af te dragen sociale lastenBalansSchuldNee
26550Loonbelasting afdracht huidig jaarBalansSchuldNee
26560Loonbelasting afdracht voorgaand jaarBalansSchuldNee
26590Loonbelasting afrondingsverschillenBalansSchuldNee
26599LOONBELASTINGBalansSchuldJa
26600Pensioenpremie af te dragenBalansSchuldNee
26605Pensioenpremie afdrachtBalansSchuldNee
26609PENSIOENENBalansSchuldJa
26620Sociaal fonds af te dragenBalansSchuldNee
26625Sociaal fonds afdrachtBalansSchuld Nee
26629SOCIAAL FONDSBalansSchuldJa
26700Vennootschapsbelasting af te dragenBalansSchuldNee
26750Vennootschapsbelasting afdracht huidig jaarBalansSchuldNee
26760Vennootschapsbelasting afdracht voorgaand jaarBalansSchuld Nee
26799VENNOOTSCHAPSBELASTINGBalansSchuldJa
26800Dividendbelasting af te dragenBalansSchuldNee
26850Dividendbelasting afdracht huidig jaarBalansSchuldNee
26860Dividendbelasting afdracht voorgaand jaarBalansSchuldNee
26899DIVIDENDBELASTINGBalansSchuldJa
27800Netto lonen te betalenBalans SchuldNee
27820Netto lonen te betalen (subadministratie)BalansSchuldNee
27850Netto lonen betaald huidig jaarBalansSchuldNee
27860Netto lonen betaald voorgaand jaarBalansSchuldNee
27870Reservering vakantiegeld BalansSchuldNee
27875Reservering sociale lasten vakantiegeld BalansSchuldNee
27880Spaarregeling te betalen BalansSchuldNee
27885Spaarregeling betaald BalansSchuldNee
27899LONENBalansSchuldJa
28560Tussenrekening 'niet afgestemd'BalansSchuldNee
28599KRUISPOSTEN/TUSSENREKENINGBalansSchuldJa
29800Declaraties medewerkersBalansSchuldNee
29990Overlopende passivaBalansSchuldNee
29999OVERIGE SCHULDENBalansSchuldJa
35000Bonussen leveranciersWinst & verliesKostenNee
35999BONUSSEN EN PRIJSVERSCHILLEN LEVERANCIERSWinst & verliesKostenJa
36000InhuurWinst & verliesKostenNee
36500Werken door derdenWinst & verliesKostenNee
36999TOTAAL INHUUR Winst & verliesKostenJa
37000VrachtkostenWinst & verliesKostenNee
37010TransportkostenWinst & verliesKostenNee
37500Doorbelaste kosten door leverancierWinst & verliesKostenNee
37999UITBESTEED WERKWinst & verliesKostenJa
39900Resultaat BTW margeregelingWinst & verliesKostenNee
39999TOTAAL MARGE REGELINGWinst & verliesKostenJa
40000Bruto loonWinst & verliesKostenNee
40010VakantiegeldWinst & verliesKostenNee
40050Mutaties vakantiegeld / verplichtingWinst & verliesKostenNee
40060OverwerkvergoedingWinst & verliesKostenNee
40070Uitbetaalde vakantie urenWinst & verliesKostenNee
40100Inhouding sectorfondspremieWinst & verliesKostenNee
40120Inhouding premie wwWinst & verliesKostenNee
40130Inhouding premie waoWinst & verliesKostenNee
40150Inhouding premie zvwWinst & verliesKostenNee
40200Inhouding premie bedrijfspensioenfondsWinst & verliesKostenNee
40220Inhouding premie sociaal fondsWinst & verliesKosten Nee
40300SpaarloonregelingWinst & verliesKostenNee
40500Inhuur uitzendkrachtenWinst & verliesKostenNee
40600ArbodienstWinst & verliesKostenNee
40620VerzuimverzekeringWinst & verliesKostenNee
40625Uitkering verzuimverzekeringWinst & verliesKostenNee
40700Management kostenWinst & verliesKostenNee
40800StudiekostenWinst & verliesKostenNee
40810Vergoeding woon-/werkverkeerWinst & verliesKostenNee
40820Reiskosten vergoedingWinst & verliesKostenNee
40830Verblijfskosten vergoedingWinst & verliesKostenNee
40840Lunch en klein verteerWinst & verliesKostenNee
40900Diverse personeelskostenWinst & verliesKostenNee
40999PERSONEELSKOSTENWinst & verliesKostenJa
41400Afschrijving goodwillWinst & verliesKostenNee
41550Afschrijving gebouwenWinst & verliesKostenNee
41680Afschrijving vervoermiddelenWinst & verliesKostenNee
41700Afschrijving kantoorinventarisWinst & verliesKostenNee
41999AFSCHRIJVINGENWinst & verliesKostenJa
42000Huur pandWinst & verliesKostenNee
42200EnergiekostenWinst & verliesKostenNee
42500Onderhoud inventarisWinst & verliesKostenNee
42900Diverse huisvestingskostenWinst & verliesKostenNee
42999HUISVESTINGSKOSTENWinst & verliesKostenJa
43000Reclame- & advertentiekostenWinst & verliesKostenNee
43050Beurs- & expositiekostenWinst & verliesKostenNee
43100Reis- & verblijfkostenWinst & verliesKostenNee
43150RepresentatieWinst & verliesKostenNee
43199VERKOOPKOSTENWinst & verliesKostenJa
43200AutokostenWinst & verliesKostenNee
43220Reparatie & onderhoud autoWinst & verliesKostenNee
43250Brandstofkosten autoWinst & verliesKostenNee
43260Verzekering autoWinst & verliesKostenNee
43270Motorrijtuigen belasting autoWinst & verliesKostenNee
43280Boetes met betrekking tot autoWinst & verliesKostenNee
43299AUTOKOSTENWinst & verliesKostenJa
44000SchoonmaakkostenWinst & verliesKostenNee
44500DrukwerkWinst & verliesKostenNee
44600Communicatie (telefoon / internet)Winst & verliesKostenNee
44800PortiWinst & verliesKostenNee
44950Kantine kostenWinst & verliesKostenNee
45100AbonnementenWinst & verliesKostenNee
45150AdvieskostenWinst & verliesKostenNee
45200AccountantskostenWinst & verliesKostenNee
45250Juridische kostenWinst & verliesKostenNee
45900Diverse kostenWinst & verliesKostenNee
45999DIVERSE BEDRIJFSKOSTENWinst & verliesKostenJa
47170Rente lening u/g (0987.654.321)Winst & verliesKostenNee
47300Bankkosten exclusief renteWinst & verliesKostenNee
47350Rente rekening courantWinst & verliesKostenNee
47370Rente lening o/g (1234.567.890)Winst & verliesKostenNee
47800Betalingskorting ivm betaalmethodenWinst & verliesKostenNee
47999OVEIGE BEDRIJFSKOSTENWinst & verliesKostenNee
48300Rente bancaire lening Winst & verliesKostenNee
48500Leveranciers krediet kostenWinst & verliesKostenNee
48999FINANCIERINGSKOSTENWinst & verliesKostenJa
49490Overige rente batenWinst & verliesKostenNee
49500Betalingskorting ivm betaalmethodenWinst & verliesKostenNee
49999FINANCIELE BATENWinst & verliesKostenJa
70010Kosten van de omzet algemeenWinst & verliesKostenNee
70020Kosten van de omzet specifiekWinst & verliesKostenNee
70030Kosten van de omzet seizoensproductenWinst & verliesKostenNee
70990Kosten van de omzet diversWinst & verliesKostenNee
70999KOSTEN VAN DE OMZETWinst & verliesKostenJa
71000BonussenWinst & verliesKostenNee
71999BONUSSENWinst & verliesKostenJa
72000InhuurWinst & verliesKostenNee
72500Werken voor derden Winst & verliesKostenNee
72999UITBESTEED WERKWinst & verliesKostenJa
75000Vrachtkosten Winst & verliesKostenNee
75010Transportkosten Winst & verliesKostenNee
75500Doorbelaste kosten door leverancierWinst & verliesKostenNee
75999OVERIGE OMZETGERELATEERDE KOSTENWinst & verliesKostenJa
80010Omzet algemeenWinst & verliesOmzetNee
80020Omzet specifiekWinst & verliesOmzetNee
80030Omzet seizoensproductenWinst & verliesOmzetNee
80990Omzet diversWinst & verliesOmzetNee
81010Korting algemeenWinst & verliesOmzetNee
81020Korting specifiekWinst & verliesOmzetNee
81030Korting seizoensproductenWinst & verliesOmzetNee
81990Korting diversWinst & verliesOmzetNee
81999OMZETWinst & verliesOmzetJa
90000Bijzondere batenWinst & verliesOmzetNee
91000Bijzondere lastenWinst & verliesOmzetNee
97000Winst belastingWinst & verliesOmzetNee
99000Resultaat boekjaarWinst & verliesResultaat boekjaarNee


 


 

Dagboeken

DagboekOmschrijvingTypeBasis rekening
100Kas (algemeen)Kas19000 - Kas algemeen
200Bank (1234.56.789)Bank19200 - Bank (1234.56.789)
400Holding (1234.567.8900)Bank19400 - Rekening Courant Holding
500Medewerkers (salarissen)Medewerkers27820 - Netto lonen te betalen (subadministratie)
520Medewerkers (declaraties)Medewerkers29800 - Declaratie medewerkers
600InkoopInkoop25000 - Crediteuren
680Inkoop (Incompany)Inkoop25080 - Crediteuren (Incompany)
700VerkoopVerkoop16000 - Debiteuren
780Verkoop (Incompany)Verkoop16080 - Debiteuren (Incompany)
800MemoriaalMemoriaal 
820AfschrijvingenMemoriaal 
830Logistieke mutatiesMemoriaal 
900Meervoudig memoriaalMeervoudig memoriaal 
920LonenMeervoudig memoriaal 
990Accountants memoriaalMeervoudig memoriaal 

 

Btw codes

Code%OmschrijvingTypeInkoopVerkoopInclusiefBasis rekeningAangifte vakInstelling
16BTW inkoop laag excl.BinnenlandJaNeeNee26200 - BTW te vorderen5b - N - J 
26BTW inkoop laag incl.BinnenlandJaNeeJa26200 - BTW te vorderen5b - N - J 
321BTW inkoop hoog excl.BinnenlandJaNeeNee26200 - BTW te vorderen5b - N - J 
421BTW inkoop hoog incl.BinnenlandJaNeeJa26200 - BTW te vorderen5b - N - J 
50BTW inkoop 0%BinnenlandJaNeeNee26200 - BTW te vorderen5b - N - J 
80BTW verlegd afdracht NederlandBTW verlegdJaNeeNee26375 BTW verlegd binnenland af te dragen2a - J - J21% - 80
116BTW verkoop laag excl.BinnenlandNeeJaNee26000 - BTW af te dragen laag1b - J - J 
126BTW verkoop laag incl.BinnenlandNeeJaJa26000 - BTW af te dragen laag1b - J - J 
1321BTW verkoop hoog excl.BinnenlandNeeJaNee26050 - BTW af te dragen hoog1a - J - J 
1421BTW verkoop hoog incl.BinnenlandNeeJaJa26050 - BTW af te dragen hoog1a - J - J 
150BTW verkoop 0%BinnenlandNeeJaNee26000 - BTW af te dragen laag1e - J - J 
240BTW inkoop marge hoogMargeJaNeeNee39900 - Resultaat BTW margeregeling1a - J - J21% - 98
340BTW verkoop marge hoogMargeNeeJaNee39900 - Resultaat BTW margeregeling1a - J - J21% - 99
8021BTW verlegd NederlandBinnenlandNeeJaNee26370 BTW verlegd binnenland voordruk5b - N - J 
980BTW inkoop margeregeling hoogBinnenlandJaNeeNee26100 - BTW marge inkopen1a - N - N 
990BTW verkoop margeregeling hoogBinnenlandNeeJaNee26120 - BTW marge verkopen1a - N - N 
10021ICV te vorderenBinnenlandNeeJaNee26300 - BTW ICV voordruk5b - N - J 
1320BTW 0% ICV BelgiëICVJaNeeNee26320 - BTW ICV afdrachten4b - J - J21% - 100
1490BTW 0% ICV DuitslandICVJaNeeNee26320 - BTW ICV afdrachten4b - J - J21% - 100
2320BTW 0% ICL BelgiëICLNeeJaNee 3b - J - N 
2490BTW 0% ICL DuitslandICLNeeJaNee 3b - J - N 
43221BTW verkoop hoog excl. (BE)BinnenlandNeeJaNee26050 - BTW af te dragen hoog1a - J - J 
44921BTW verkoop hoog excl. (DU)BinnenlandNeeJaNee26050 - BTW af te dragen hoog1a - J - J 

 


Saldilijst medewerkers:
Op deze saldilijst ziet u per werknemer wat aan hem of haar is verschuldigd/betaald en of er nog een bedrag openstaat.