Inrichting - Dagboeken - Afdrukken

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken > tabblad afdruken

In dit scherm kunt u een keuze maken uit de sjablonen die u wilt gebruiken als u gaat printen bijvoorbeeld vanuit het dagboek Verkoop.

Bij "Uitvoer-instellingen" kunnen in het drop-menu een sjablonen kiezen. Iniden dit niet het geval is, zult  eerst de "uitvoer- instelling" zelf moeten instellen. Zie Uitvoer-instelling voor de juiste instellingen.