Inrichting - Dagboeken - Algemeen

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken > [selecteer dagboek] > tabblad Algemeen
 
Als u een dagboek wilt aanmaken, kunt u via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon een nieuw dagboek aanmaken. Het volgende scherm verschijnt in beeld onder het tabblad algemeen.
 

Administratie
Hier komt de naam van uw geselecteerde administratie te staan waarvoor u nu een dagboek aan gaat maken.

Dagboek
Hier dient u het dagboeknummer op te geven. Onderstaand geven we een meest gebruikte codering, echter u bent vrij om dit zelf in te delen.
100 Kas
200 Bank
500 Medewerkers
600 Inkoop
700 Verkoop
800 Memoriaal
900 Meervoudig memoriaal

Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van het dagboek in.
Tip: Indien het een dagboek bank betreft is het verstandig om het bankrekeningnummer in de omschrijving te vermelden.

Dagboek type
Via een drop down kunt u het bijbehorende type selecteren. Afhankelijk van de invulling kunnen er na het opslaan van deze invoer nieuwe invulvelden bijkomen.

Boekstuknummer readonly
Hier bepaalt u of het boekstuknummer wijzigbaar is of niet.

Standaard rekening
Hier selecteert u de grootboekrekening die bij dit dagboek behoort. Dit geldt alleen voor kas, bank, medewerkers, inkoop en verkoop.
Via het Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoon opent zich het volledige grootboekrekeningschema.

Tabblad type
Selecteer hier vanuit de drop down. De inhoud van de ordner wordt gerangschikt naar uw selectie. Standaard wordt tabblad 'maand' gebruikt, behalve voor inkoop en verkoop, hier wordt 'alfabetisch' voor gebruikt.

Valuta
Hier vult u de valuta in waarmee in dit dagboek geboekt wordt.

BTW
Hier geeft u aan of het nodig is om btw te boeken in dit dagboek.

Standaard BTW code
U kunt hier een standaard BTW code opgeven. Dit is niet verplicht. Indien u het wel opgeeft, wordt een boeking vanuit dit dagboek standaard met deze BTW code geopend. Uiteraard is dit wel wijzigbaar.

Toegestane BTW codes
Het is mogelijk om een grote hoeveelheid BTW codes in te perken door hier op te geven welke BTW codes er in dit dagboek gebruikt mogen worden. Bij het bank- en kasboek is het handig om alleen de BTW codes INCLUSIEF BTW aan te vinken. En bij de dagboeken inkoop en verkoop, is het handig om de BTW codes aan te vinken voor inkoop respectievelijk verkoop. Indien u niets aanvinkt, zijn alle codes beschikbaar om geselecteerd te worden.
 

Extra opties

Nadat u op OK heeft gedrukt, komen er meerdere opties in beeld op tablad "Algemeen".
Hier krijt u de mogelijkheid om de "kopie maken toestaan" aan te zetten. Dat betekent dat u een opgeslagen boeking kunt kopiëren en alleen een andere datum hoeft in te geven.
 
Daarnaast komen er links boven in beeld een aantal tabbladen bij.
 

Dagboek type


Afhankelijk van welk dagboek type er geselecteerd is, kunnen er specifieke invoervelden bijkomen na het opslaan van het dagboek. U kunt deze gegevens aanvullen en vervolgens weer opslaan.

Dagboek type: Bank

Bank naam
Selecteer hier via het dropdown-menu de naam van uw bank. Op de ordner van dit dagboek zal nu het logo van uw bank staan.

Bankrekeningnummer
Vul hier het bankrekeningnummer in. Bij het automatisch inlezen van de bankmutaties door de Intelly Client wordt gekeken of de bankrekeningnummers overeenkomen en worden de mutaties die geboekt moeten worden automatisch in dit dagboek geïmporteerd.

Kredietlimiet
Geef hier de kredietlimiet op van uw bankrekening. Bij het klaarzetten van de crediteurenbetalingen krijgt u inzichtelijk wat de betaalruimte is.


Dagboek type: Medewerker

Datum boekingsregel wijzigbaar
Het is mogelijk om per boekingsregel een andere datum in te geven. Bijvoorbeeld de declaraties van een medewerker vallen op verschillende data.


Dagboek type: Inkoop

Automatisch factuurnummer
Hiermee wordt bij een boeking automatisch het factuurnummer gelijk gemaakt aan het boekstuknummer.

G-rekening
Hier kunt u uw G-rekeningnummer opgeven.

Datum boekingsregel wijzigbaar
Het is mogelijk om per boekingsregel een andere datum in te geven. Bijvoorbeeld het verdelen van de kosten over de diverse maanden binnen het boekjaar.


Dagboek type: Verkoop

Automatisch factuurnummer
Hiermee wordt bij een boeking automatisch het factuurnummer gelijk gemaakt aan het boekstuknummer.

Datum boekingsregel wijzigbaar
Het is mogelijk om per boekingsregel een andere datum in te geven. Bijvoorbeeld het verdelen van de omzet over de diverse maanden binnen het boekjaar.

Dagboek type: Memoriaal

Beginbalans toegestaan
Hier kunt u aanvinken of het wel of niet is toegestaan om beginbalans-boekingen aan te maken. Beginbalans-boekingen zijn boekingen die op 1 januari worden gemaakt en het beginbalans-saldo van het betreffende jaar beïnvloeden. Voor meer informatie over beginbalans-boekingen en de automatisering hiervan, klik Automatiseren mutaties.

Dagboek type: Meervoudig memoriaal

Beginbalans toegestaan
Hier kunt u aanvinken of het wel of niet is toegestaan om beginbalans-boekingen aan te maken. Beginbalans-boekingen zijn boekingen die op 1 januari worden gemaakt en het beginbalans-saldo van het betreffende jaar beïnvloeden. Voor meer informatie over beginbalans-boekingen en de automatisering hiervan, klik Automatiseren mutaties.