Inrichting - Grootboeken - Automatiseren

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Grootboeken > tabblad automatiseren

Op het tabblad automatiseren is het mogelijk om de grootboekkaart een aantal voorwaarden te geven, zodat er automatisch kan worden doorgeboekt en toegang tot de grootboek kan worden ontzegd.
 

Administratie/Omschrijving:
Deze staan ingevuld, zodat u weet om welke grootboekkaart het gaat en in welke administratie u bezig ben. Per grootboekkaart en per administratie kunt u de voorwaardes toekennen.

Handmatige invoer blokkeren:
Als u deze aanvinkt, kunt u deze grootboekrekening niet meer zien en benaderen in de dagboeken om boekingen op te doen. Uiteraard blijft u wel de saldi op de balans en winst- en verliesrekening zien.

Tegengestelde administratie:
Hier kunt u door middel van het Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoontje of door (een gedeelte van) de omschrijving van de administratie, de tegengestelde administratie in typen.

Tegengesteld dagboek:
Hier kunt u door middel van het Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoontje of door (een gedeelte van) de omschrijving van het dagboek, het tegengestelde dagboek in typen. Staat het juiste dagboek er niet bij, kunt u bij aanmaken dagboeken lezen hoe u zelf een dagboek aan kunt maken.

Tegengesteld grootboek:
Hier kunt u door middel van het Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoontje of door (een gedeelte van) de omschrijving van de grootboekrekening, de tegengestelde grootboekrekening in typen. Staat de juiste grootboekrekening er niet bij, kunt u bij aanmaken grootboekrekening lezen hoe u zelf een grootboekrekening aan kunt maken.

Doorbelast percentage:
Geef hier het percentage op tussen 0 en 100. Dit is het procentuele gedeelte van het geboekte bedrag, dat dan automatisch wordt doorbelast naar de bovengenoemde grootboekrekening, in het bovengenoemde dagboek van de bovengenoemde administratie.

Blokkeren voor dagboektype:
Hier kunt u de dagboeken aanvinken, die deze grootboekrekening niet meer kunnen benaderen. Bijvoorbeeld u wilt niet dat inkoop op omzetrekeningen boekt, of dat via een memoriaal boeking een kassaldo wordt aangepast.

Standaard BTW code:
Hier kunt u een BTW-code als standaard instellen.

Standaard kostenplaats:
Hier kunt u, indien u gebruik maakt van kostenplaatsen, een kostenplaats als standaard instellen.

Standaard vermogenscode:
Hier kunt u, indien van toepassing, een optie kiezen.

Liquide middelen:
HIer kunt u aanvinken of de grootboekrekening in de liquiditeits manager moet worden weergegeven.

Liquide middelen omschrijving:
Hier kunt u de omschrijving die zichtbaar is binnen de liquiditeits manager aanpassen.

Dagboek tbv account overboekingen:


Kruisposten matching uitvoeren (werkbalans):
Iniden u witl toestaan dat deze rekening gebruikt mag worden om posten te matchen, kunt u dit hier aangeven.

Vraagposten rekening:
Hier kunt u aangeven of  de rekening een vraagposten rekening is.