Inrichting - BTW codes - Algemeen

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > BTW codes > Tabblad: Algemeen

Door op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoontje te klikken, kunt u een nieuwe BTW code aanmaken. U krijgt meteen tabblad Algemeen in beeld. Bij bestaande BTW-codes kan het voorkomen dat u zelf op tabblad Algemeen moet klikken.

Hieronder staat een voorbeeld waarbij alle elementen uitgelegd:

Administratie: Hier staat de naam van de administratie al ingevuld. Deze kunt u hiet niet wijzigen.
BTW code: Hier geeft u een nummer voor uw BTW code op. Als u hier niets invult, maakt Intelly zelf een nieuw opeenvolgend nummer aan. De code mag in ieder geval NIET '0' zijn.

BTW percentage: Hier dient u het percentage in te vullen. U hoeft geen procentteken te gebruiken.

Omschrijving: Hier vult u de omschrijving van de code in. Vul hier voldoende informatie in, aangezien u bij het boeken de BTW code kiest op basis van deze omschrijving. Belangrijk is dus om te weten of het gaat om:
- inkoop of verkoop;
- hoog of laag percentage;
- inclusief of exclusief.

Type: Via het dropdown menu selecteert u het juiste type voor de BTW code.
- Binnenland: de standaardoptie,
- ICP: Intracommunautaire levering (goederen/diensten geleverd naar EU-landen)
- ICV: Intracommunautaire verwerving (goederen diensten gekocht uit EU-landen)
- Marge: in geval van toepassing margeregeling (bijv. in de autobranche)

Inkoop/Verkoop: Hier kunt u aanvinken wat van toepassing is op de betreffende BTW code. Bij een BTW code van 0% kunt u ook beide aanvinken.

Inclusief: Hier kunt u aanvinken of dit een inclusief- of exclusief-code is. Inclusief BTW berekent het bedrag op basis van het bedrag inclusief btw. Exclusief BTW berekent het bedrag op basis van het bedrag exclusief btw.

Rekening nummer: Hier vult u de grootboekrekening in die bij de BTW code hoort. U kunt de grootboekrekening zoeken door te klikken op het Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoontje of (een gedeelte van) de omschrijving van de rekening intypen.

ICP/ICV: Vink één van deze opties aan als deze van toepassing zijn op uw BTW code.