Inrichting - Rapportage mapping

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Rapportage mapping
 

De bedrijfsnaam wordt hier vermeld en het mapping-schema. Als u meerdere bedrijven (administraties) heeft, dan dient voor elke administratie apart het schema ingedeeld te worden. Daar iedere administratie een apart grootboekrekeningschema heeft / kan hebben.

Linksonder in de hoek staat het aantal grootboekrekeningen dat moeten worden toegekend aan het schema. In ons voorbeeld '0 van 237', ofwel 0 grootboekrekeningen van de totaal 237 grootboekrekening moeten worden toegekend. Als bij u ook nul staat betekent dit dat het rapportage schema reeds volledig is toegekend.
                                  

Als er een aantal staat dat hoger is dan nul, zult u alle grootboekrekeningen die in de kolom boven het aantal staan nog moeten toekennen in het mapping-schema.

In de onderstaande afbeelding ziet u de drie beschrijvingen die gevuld moeten worden, voordat er een grootboekrekening aan toe te kennen is. Optioneel is het mogelijk om een alternatieve beschrijving in te vullen, welke in het standaard schema wordt gepresenteerd.
                           

De drie verplichte velden, kunt u door middel van de dropdown, één selectie maken waarin de grootboekrekening thuishoort. Om een subgroep te kunnen selecteren, moet u een groep hebben geselecteerd. Om een veld te selecteren, moet u een subgroep hebben geselecteerd. Als u alle drie heeft gevuld, dan verandert het vakje naast 'Eigen omschrijving" van grijs in wit, en is het eventueel mogelijk om een eigen beschrijving te geven als het gekozen veld niet genoeg informatie geeft.

Vervolgens kunt u een grootboekrekening selecteren of deselecteren.
Selecteren gaat als volgt: u klikt één keer op een grootboekrekening in de linkerkolom, en deze grootboekrekening wordt dan in de tweede kolom gezet. U kunt meerdere grootboekrekening aan dezelfde groep/subgroep/veld toekennen.
Deselecteren gaat als volgt: u klikt één keer op een grootboekrekening in de rechterkolom, en deze grootboekrekening wordt dan in de eerste kolom gezet.

Het is belangrijk om na de toekenningen of wijzigingen van grootboekrekeningen in het schema op de knop rapportage mapping knop OK.PNG te drukken, dan worden de gegevens opgeslagen. Als u dit niet doet, kan het zijn dat u alles nog een keer moet koppelen of wijzigen omdat de aanpassingen niet opgeslagen zijn.
De knop zorgt ervoor dat u uit dit veld gaat, zonder wijzigingen op te slaan.