Ordner Rapporten - Medewerkers

Gele ordner Rapporten > Medewerkers

In dit overzicht is per item de algemene werking beschreven. Voor een meer gedetailleerder beeld en meer inhoudelijke zaken kunt u hieronder een keuze maken.

Medewerkers - Saldilijst medewerkers

Gele ordner Rapporten > Medewerkers > Saldilijst medewerkers

Op de saldilijst medewerkers is per medewerker te zien:
- het openstaand loonsaldo aan het begin van het boekjaar,
- het totaal aan de medewerker verschuldigde loon, 
- het totaal aan de medewerker betaalde loon,
- en het openstaande loonsaldo aan het einde van het boekjaar.

Hieronder ziet u een afbeelding hoe zo'n saldilijst eruit ziet:


De getallen tussen haakjes, die achter de bedragen van verschuldigd en betaald staan, zijn de aantallen mutaties die er in dat jaar zijn geweest.

Onderaan in vet gedrukt staan de totalen per kolom.