Ordner Rapporten - Debiteuren - Ouderdomsanalyse debiteuren

Gele ordner Rapporten > Debiteuren > Ouderdomsanalyse debiteuren

Hier kunt u van een bepaalde datum de openstaande posten debiteuren opvragen. Per debiteur worden de openstaande posten getoond, met gedetailleerde informatie zoals het factuurnummer, -datum en -bedrag.
Selecteer welke verkoopboeken u wilt inzien.

Zet u een vinkje bij 'Verdichten', dan wordt enkel het totaal openstaand bedrag per debiteur zichtbaar.

U kunt de datum aanpassen. Standaard staat de datum op vandaag (inzage huidige boekjaar) of op de laatste dag van het boekjaar (inzage vorige boekjaren).

Indien geboekt is in bijvoorbeeld USD en dit vinkvak staat uit, dan ziet u het koersverschil in euro doorgestreept in de lijst terug. Dit wordt niet in het openstaande bedrag meegerekend.
Via het vinkvak 'Toon originele valuta' kunt u ervoor kiezen om de originele valuta te tonen.

U kunt drie periodes opgeven om de tijdsduur van de openstaande post uit te splitsen.

Uitgebreide ouderdomsanalyse:
Hieronder ziet u een afbeelding van hoe een uitgebreide ouderdomsanalyse er uit kan zien.
 
In het uitgebreide overzicht worden de naam, adres, woonplaats en telefoon gegevens van de elke debiteur, die een openstaande post heeft, vermeld. Vervolgens wordt voor elke openstaande factuur de volgende gegevens getoond. Links het factuurnummer, factuurdatum, het openstaande bedrag in de juiste kolom van ouderdom, het tolaal bedrag en het aantal dagen dat de post openstaat.
Daarna volgt het totaal van deze debiteur, en onder aan het hele overzicht het totaal van alle debiteuren.

Verdichte ouderdomsanalyse:
Hieronder ziet u een afbeelding hoe een verdichte ouderdomsanalyse eruit ziet.

In het verdichte overzicht staat vanaf links beginnend, naam debiteur, het totale bedrag per periode en het totale bedrag van de debiteur. Het overzicht eindigt ook weer met het totaal van alle debiteuren.