Ordner Rapporten - Debiteuren - Saldilijst debiteuren

Gele ordner Rapporten > Debiteuren > Saldlijst debiteuren

Op de saldilijst debiteuren is per debiteur te zien:
- het openstaand saldo aan het begin van het boekjaar,
- het totaal aan de debiteur/relatie gefactureerde verkoopbedrag, 
- het totaal door de debiteur/relatie betaalde bedrag,
- en het openstaande debiteurensaldo aan het einde van het boekjaar.

Hieronder ziet u een afbeelding hoe zo'n saldilijst eruit ziet:

De getallen tussen haakjes, die achter de bedragen van gefactureerd en betaald staan, zijn de aantallen mutaties die er in dat jaar zijn geweest.

Onderaan in vet gedrukt staan de totalen per kolom.