Ordner Rapporten - Debiteuren - Herinneringen overzicht

Gele ordner Rapporten > Tabblad Debiteuren > Herinneringen overzicht

In dit overzicht zijn alle door u aangemaakte betalingsherinneringen weergegeven. Per datum en debiteur is het type herinnering zichtbaar. U kunt tevens het document opvragen en een opmerking aan een bepaalde betalingsherinnering toevoegen.

Zo'n overzicht kan er als volgt uitzien:
 

In dit voorbeeld ziet u dat de relaties 1,2 en 3 allemaal een rekeningoverzicht hebben gekregen, en dat relatie 3 ook een 1e en 2e betalingsverzoek heeft gekregen. Als u op het blauwblaadje.png-icoontje klikt, ziet u de herinnering met eventuele kopiefacturen die aan de relatie is verstuurd.
Als u op het -icoontje klikt, kunt u een opmerking toevoegen. Bijvoorbeeld dat u met de relatie contact heeft opgenomen en een afspraak heeft gemaakt over de betaling.