Ordner Rapporten - Opties - Mutatie balans (kostenplaatsen)

Gele ordner rapporten > Tabblad Opties > Mutatie balans (kostenplaatsen)

Met deze optie is het mogelijk om de mutatiebalans op te vragen per kostenplaats, waarmee u een meer gedetailleerd inzicht krijgt in uw administratie.

Hiervoor moet er aan drie voorwaarden worden voldaan:
  1. De kostenplaatsen moeten zijn ingericht. Deze inrichting kunt u terugvinden bij stamgegevens > Financieel > Opties > Kostenplaatsen. Klik op kostenplaats voor de beschrijving in de handleiding.
  2. Er moeten grootboekrekeningen zijn die om kostenplaatsen vragen.
  3. Er moeten boekingen hebben plaatsgevonden op de grootboekrekeningen die om een kostenplaats vraagt.
Als hieraan voldaan is, kunt u van deze optie gebruik maken.

Op de linkerpagina krijgt u het volgende te zien:
 
 

Kostenplaats: Met behulp van de dropdown kunt u nu één kostenplaats selecteren. Er wordt nu een mutatiebalans gegenereerd. Deze werkt hetzelfde zoals de werkbalans op het tabblad Grootboek. Hiermee kunt u een duidelijker inzicht krijgen in de administratie van uw onderneming.
Vanaf datum:  Hier kunt u de begindatum van de gegevens in het overzicht ingeven.
T/m datum: Hier geeft u de einddatum van het overzicht in.
Datum uit: Hier kunt u kiezen of u de datum van de boeking of de boekingsregel wilt gebruiken.

Klikt u op 'OK' dat wordt het overzicht getoond op het scherm.
Klikt u op ' Uitgebreid in Excel' dan wordt het overzicht geexporteerd naar Excel.