Ordner Rapporten - Opties - Afschrijvingen vaste activa

Gele ordner Rapporten > Opties > Afschrijvingen vaste activa

Binnen deze optie is het mogelijk een overzicht op te vragen van al uw vaste activa en de daarbijhorende jaarlijkse afschrijvingen. Voordat u hier iets te zien krijgt, dient u eerst de activagroepen en de activa zelf aan te maken. Hoe u één en ander zelf inricht, kunt u bij  inrichten vaste activa  bekijken.

Bovenaan ziet u de afschrijvingsstaat van het gekozen jaar. Dit is een totaaltelling per activagroep. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe zo'n overzicht er uit zou kunnen zien:
 

Links ziet u de activagroepen weergegeven.
Achtereenvolgens ziet u per kolom:
  • Investering tot 2008: Hier ziet u een totaaltelling van wat tot 01-01-2008 is geïnvesteerd.
  • Afschrijving tot 2008: Hier is weergegeven wat er afgeschreven is tot 1 januari van het geselecteerde boekjaar.
  • Investering in 2008: Hier is te zien of en wat er in het geselecteerde boekjaar is geïnvesteerd. Dit kan een investering, maar ook een desinvestering zijn. Bij de kantoorinventaris is te zien dat er voor een bedrag van 1.500,00 euro is verkocht aan inventaris.
  • Afschrijving in 2008: Hier staan de afschrijvingsbedragen voor het lopende jaar.
  • Boekwaarde einde: Tenslotte wordt de boekwaarde per 31 december weergegeven voor de desbetreffende activagroep.
Als u iets naar beneden scrollt, ziet u per vast actief zien wat er wordt afgeschreven.
 

Bovenaan staat het jaar waarin het vast actief is aangeschaft. Daaronder ziet u achtereenvolgens de naam van het vast actief, het afschrijvingspercentage (20%), de investering tot 2008, de afschrijving tot 2008, de investering in 2008 (kan ook desinvestering zijn), de afschrijving in 2008 en tenslotte de boekwaarde per 31-12-2008.

Op de naam van het vast actief kunt u doorklikken. U gaat dan naar de staminstelling van deze investering. Hier ziet u de instellingen van het aangemaakt actief en heeft u onder andere inzicht in de investeringswaarde, de begindatum afschrijving en de levensduur. Meer informatie over de inrichting van de vaste activa, vindt u op inrichten vaste activa.

Kloppen de afschrijvingsbedragen in 2008 (of uiteraard in een ander boekjaar) niet naar uw mening, kunt u contact opnemen met Intelly Support.