Ordner Rapporten - Opties - Omzetgroep rapportage

Gele ordner Rapporten > Opties > Omzetgroep rapportage

Deze rapportage kan u een overzicht geven van een aantal periodes, zodanig dat u omzet en kosten v/d omzet over die periodes kunt vergelijken. U krijgt het totaal van de omzet en de opsplitsing naar financiële omzetgroepen te zien.

Er zijn een aantal gegevens die u kunt variëren, zodat u de rapportage krijgt die u het beste inzicht verschaft.
 

Laatste: Hier kunt u het aantal periodes die u wilt vergelijken ingeven. Standaard staat die op 12, maar in het voorbeeld is hij gewijzigd in 4.

Periode: Via de dropdown kunt u de periode selecteren die u nodig heeft. Bijvoorbeeld maanden, kwartalen, jaren, o.i.d.

Datum: Als laatste kunt u de datum wijzigen, in de datum tot en met wanneer u het overzicht wilt genereren. Standaard staat hij op de datum van vandaag, maar in het voorbeeld is hij gewijzigd in de laatste dag van 2007.

Als u deze gegevens heeft ingevuld en vervolgens op 'OK' klikt, krijgt u het overzicht te zien. Bovenaan staat het totaal, en vervolgens op alfabetische volgorde de financiële omzetgroepen.

Klik op inrichting omzetgroep rapportage als u wilt weten welke gegevens moeten zijn ingericht om deze optie te kunnen gebruiken.