Ordner verkoop - Aanmaken dagboek verkoop

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken

Voordat u aan de slag kunt met de ordner verkoop, dient er eerst een dagboek verkoop te zijn aangemaakt.

Om een dagboek aan te maken kiest u bovenstaand pad. Vervolgens kiest u de administratie. Daarna klikt u op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon om een nieuw dagboek aan te maken. 

Administratie
Hier komt de naam van uw geselecteerde administratie te staan waarvoor u nu een dagboek aan gaat maken.

Dagboek
Hier dient u het dagboeknummer op te geven.

Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van het dagboek in, in dit geval 'Verkoop' of iets dat hiermee verbonden is.
 
Dagboek type
Via een dropdown-menu kunt u het bijbehorende type selecteren. In dit geval selecteert u dus 'Verkoop'.

Boekstuknummer readonly
Hier bepaalt u of het boekstuknummer wijzigbaar is of niet.

Standaard rekening
Hier selecteert u de grootboekrekening die bij dit dagboek hoort. Bij een dagboek Verkoop is dit de (handels)debiteurenrekening.

Tabblad type
U selecteert hier vanuit de drop down. De inhoud van de ordner wordt gerangschikt naar uw selectie. Voor een dagboek Verkoop is het raadzaam om de optie 'Alfabetisch' te selecteren, zodat u op relatienaam de verkoopboekingen kunt opvragen.

Valuta
Hier vult u de valuta in waarmee in dit dagboek geboekt wordt.

BTW
Hier geeft u aan of het nodig is om BTW te boeken in dit dagboek. In het dagboek Verkoop vinkt u deze optie dus (meestal) aan.

Standaard BTW code
U kunt hier een standaard BTW code opgeven. Dit is niet verplicht. Indien u dit wel opgeeft, wordt een boeking vanuit dit dagboek standaard met deze BTW code geopend. Uiteraard is dit wel wijzigbaar.

Toegestane BTW codes
Het is mogelijk om een grote hoeveelheid BTW codes in te perken door hier op te geven welke BTW codes er in dit dagboek gebruikt mogen worden. Dit wordt vaker gedaan bij het bank- en kasboek door alleen de BTW codes INCLUSIEF BTW aan te vinken. Indien u niets aanvinkt, zijn alle codes beschikbaar om geselecteerd te worden.

Klik vervolgens op OK om alle instellingen op te slaan en het dagboek definitief aan te maken.

 

Specifieke instellingen dagboek type: verkoopNadat een nieuw dagboek van het type "verkoop" aan is gemaakt, komen er op het tabblad specifieke instellingen bij te staan.
 
 
 
Automatisch factuurnummer
Hiermee wordt bij een boeking automatisch het factuurnummer gelijk gemaakt aan het boekstuknummer.

Datum boekingsregel wijzigbaar
Het is mogelijk om per boekingsregel een andere datum in te geven. Bijvoorbeeld het verdelen van de omzet over de diverse maanden binnen het boekjaar. Als u hier een vinkje zet, komt binnen een verkoopboeking aan de linkerkant een nieuwe kolom 'Datum' te staan waar u handmatig voor iedere regel de datum aan kan passen.

Kopie maken toestaan: Hier kunt u aangeven of het is toegestaan om een kopie te maken van de boeking.

Inactief: Hiermee kunt u een dagboek inactief maken.

Als u het dagboek verkoop heeft aangemaakt, zijn linksboven diverse tabbladen zichtbaar. Voor een uitleg van deze tabbladen, gaat u naar Dagboeken.
Let op: Die beschrijving geldt voor alle dagboeken.