Ordner Memoriaal - Aanmaken dagboek memoriaal

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken

Voordat u aan de slag kunt met de ordner memoriaal, dient er eerst een dagboek memoriaal te zijn aangemaakt.

Om een dagboek aan te maken kiest u het bovenstaande pad. Vervolgens kiest u de administratie. Daarna klikt u op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoontje om een nieuwdagboek aan te maken.

Administratie
Hier komt de naam van uw geselecteerde administratie te staan waarvoor u nu een dagboek aan gaat maken.

Dagboek
Hier dient u het dagboeknummer op te geven.

Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van het dagboek in, in dit geval 'Enkelvoudig Memoriaal', of iets dat hiermee nauw verbonden is, zoals natuurlijk 'Memoriaal Afschrijving'.

Dagboek type
Via een dropdown-menu kunt u het bijbehorende type selecteren. In dit geval selecteert u dus 'Memoriaal'.

Boekstuknummer readonly
Hier bepaalt u of het boekstuknummer wijzigbaar is of niet.

Standaard rekening
Hier kunt u de grootboekrekening kiezen die standaard bij dit dagboek hoort. Voor het dagboek memoriaal is er geen standaard rekening, dus hoeft u hier ook niets in te vullen.

Tabblad type
Selecteer hier vanuit de drop down. De inhoud van de ordner wordt gerangschikt naar uw selectie. Voor een dagboek memoriaal is het raadzaam om de optie 'Per maand' te selecteren, of 'Per kwartaal' in geval van een kleine administratie. De optie 'Alfabetisch' wordt meestal bij de dagboek In- en Verkoop gekozen, zodat per relatie de boekingen kunnen worden opgevraagd.

Valuta
Hier vult u de valuta in waarmee in dit dagboek geboekt wordt.

BTW
Hier geeft u aan of het nodig is om BTW te boeken in dit dagboek. Aangezien u in het memoriaal niet altijd te maken heeft met BTW, hoeft u deze optie niet aan te vinken.

Standaard BTW code
U kunt hier een standaard BTW code opgeven. Dit is niet verplicht. Indien u het wel opgeeft, wordt een boeking vanuit dit dagboek standaard met deze BTW code geopend. Uiteraard is dit wel wijzigbaar.

Toegestane BTW codes 
Het is mogelijk om een grote hoeveelheid BTW codes in te perken door hier op te geven welke BTW codes er in dit dagboek gebruikt mogen worden. Dit wordt vaker gedaan bij het bank- en kasboek door alleen de BTW codes INCLUSIEF BTW aan te vinken. Indien u niets aanvinkt, zijn alle codes beschikbaar om geselecteerd te worden.

Klik vervolgens op OK om alle instellingen op te slaan en het dagboek definitief aan te maken.

Specifieke instellingen dagboek type: memoriaal

Nadat een nieuw dagboek van het type "Memoriaal" aan is gemaakt, komen er specifieke instellingen bij het tabblad erbij te staan. 
 
 
Als u het dagboek memoriaal afschrijving heeft aangemaakt, komen er nog enkele opties bij voor wat betreft de instellingen van het dagboek.

Beginbalans toegestaan:
Hier kunt u aanvinken of het wel of niet is toegestaan om beginbalans-boekingen aan te maken. Beginbalans-boekingen zijn boekingen die op 1 januari worden gemaakt en het beginbalans-saldo van het betreffende jaar beïnvloeden. Voor meer informatie over beginbalans-boekingen en de automatisering hiervan, klik op automatisering mutaties.

Als u het dagboek Memoriaal afschrijvingen heeft aangemaakt, zijn linksboven diverse tabbladen zichtbaar. Voor een uitleg van deze tabbladen, gaat u naar Dagboeken.
Let op: Die beschrijving geldt voor alle dagboeken.