Ordner bank - Aanmaken dagboek bank

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken

Voordat u aan de slag kunt met de ordner bank, dient er eerst een dagboek bank te zijn aangemaakt.

Om een dagboek aan te maken kiest u bovenstaand pad. Vervolgens kiest u de administratie. Daarna klikt u op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon om een nieuw dagboek aan te maken.
 

Administratie
Hier komt de naam van uw geselecteerde administratie te staan waarvoor u nu een dagboek aan gaat maken.

Dagboek
Hier dient u het dagboeknummer op te geven. 

Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van het dagboek in. Voor uw bankboek is het verstandig om hier de naam van uw bank + het daarbijhorende bankrekeningnummer in te vullen.

Dagboek type
Via een dropdown-menu kunt u het bijbehorende type selecteren. In dit geval selecteert u dus 'Bank'.

Boekstuknummer readonly
Hier bepaalt u of het boekstuknummer wijzigbaar is of niet.

Standaard rekening
Hier selecteert u de grootboekrekening die bij dit dagboek hoort. Bij een dagboek bank is dit de betreffende grootboekrekening van uw bank waar u dit dagboek voor aanmaakt.

Tabblad type
Selecteer hier vanuit de drop down. De inhoud van de ordner wordt gerangschikt naar uw selectie. Voor een dagboek bank is het raadzaam om de optie 'Per maand' te kiezen, zodat u per maand uw bankgegevens kunt opvragen. Overigens ziet u in de ordner bank bij iedere maand dan een grafiek, die het verloop van uw bankstand gedurende die maand weergeeft.

Valuta
Hier vult u de valuta in waarmee in dit dagboek geboekt wordt.

BTW
Hier geeft u aan of het nodig is om BTW te boeken in dit dagboek. In een bankboek is dit niet nodig, dus hoeft u deze optie niet aan te vinken.

Standaard BTW code
U kunt hier een standaard BTW code opgeven. Dit is niet verplicht. Indien u het wel opgeeft, wordt een boeking vanuit dit dagboek standaard met deze BTW code geopend. Voor een dagboek bank is dit niet wenselijk, dus hoeft u geen standaard BTW code te kiezen.

Toegestane BTW codes
Het is mogelijk om een grote hoeveelheid BTW codes in te perken door hier op te geven welke BTW codes er in dit dagboek gebruikt mogen worden. Bij een dagboek bank kan het handig zijn om alleen de BTW codes INCLUSIEF BTW aan te vinken, omdat u bij een bankmutatie het gehele bedrag boekt. Om die reden dient er nooit extra BTW nog te worden geboekt, want dit verandert (ongewenst) uw banksaldo.

Klik vervolgens op OK om alle instellingen op te slaan en het dagboek definitief aan te maken.

 

Specifieke instellingen dagboek type: bank

Nadat een nieuw dagboek van het type "Bank" aan is gemaakt, komen er op het tabblad specifieke instellingen bij. 
Bank naam
Selecteer hier via het dropdown-menu de naam van uw bank. Op de ordner van dit dagboek zal nu het logo van uw bank staan.

Bankrekeningnummer
Vul hier het bankrekeningnummer in. Bij het automatisch inlezen van de bankmutaties door de Intelly Client wordt gekeken of de bankrekeningnummers overeenkomen en worden de mutaties die geboekt moeten worden automatisch in dit dagboek geïmporteerd. Let erop dat u geen punten of komma's gebruikt bij het invullen van het rekeningnummer.

Kredietlimiet
Geef hier de kredietlimiet op van uw bankrekening. Bij het klaarzetten van de crediteurenbetalingen krijgt u inzichtelijk wat de betaalruimte is.

Als u het dagboek bank heeft aangemaakt, zijn linksboven diverse tabbladen zichtbaar. Voor een uitleg van deze tabbladen, gaat u naar Dagboeken.
Let op: Die beschrijving geldt voor alle dagboeken.