Ordner Rapporten - Opties - Mutatie balans (vermogenscodes)

Gele ordner Rapporten > Tabblad Opties > Mutatie balans (vermogenscodes)

Met deze optie is het mogelijk om de mutatiebalans op te vragen per vermogenscodes. Daarvoor moet er aan twee voorwaarden worden voldaan:
  1. Er moeten vermogenscodes zijn ingericht. Deze kunt u terugvinden stamgegevens > Financieel > Opties > Vermogenscodes. Klik Vermogenscodes voor de beschrijving in de handleiding.
  2. Een aantal grootboekrekeningen moeten zodanig zijn ingericht dat zij om vermogenscodes vragen en waarop uiteraard een aantal boekingen hebben plaatsgevonden.
Als hieraan voldaan is, dan kunt u van deze optie gebruik maken. Op de linkerpagina krijgt u het volgende te zien:

 

Met behulp van de dropdown kunt u nu een vermogenscode selecteren, waarna er een mutatiebalans eronder wordt gegenereerd, die identiek aan de werkbalans op het tabblad Grootboek werkt. Hiermee kunt u een duidelijker inzicht krijgen in de administratie van uw onderneming.

Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.