Ordner kas - Aanmaken dagboek kas

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken

Voordat u aan de slag kunt met de ordner kas, dient er eerst een dagboek kas te zijn aangemaakt. 

Om een dagboek aan te maken kiest u bovenstaand pad. Vervolgens kiest u de administratie. Daarna klikt u op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon om een nieuw dagboek aan te maken.

Administratie
Hier komt de naam van uw geselecteerde administratie te staan waarvoor u nu een dagboek aan gaat maken.

Dagboek
Hier dient u het dagboeknummer op te geven.

Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van het dagboek in. Voor uw kasboek is het verstandig om hier de naam van uw kas + het daarbijhorende beheerder/locatie in te vullen.

Dagboek type
Via een dropdown-menu kunt u het bijbehorende type selecteren. In dit geval selecteert u dus 'Kas'.

Boekstuknummer readonly
Hier bepaalt u of het boekstuknummer wijzigbaar is of niet.

Standaard rekening
Hier selecteert u de grootboekrekening die bij dit dagboek hoort. Bij een dagboek kas is dit de betreffende grootboekrekening van uw kas waar u dit dagboek voor aanmaakt.

Tabblad type
Selecteer hier vanuit de drop down. De inhoud van de ordner wordt gerangschikt naar uw selectie. Voor een dagboek kas is het raadzaam om de optie 'Per maand' te kiezen, zodat u per maand uw kasmutaties kunt opvragen. Overigens ziet u in de ordner kas bij iedere maand dan een grafiek, die het verloop van uw kassaldo gedurende die maand weergeeft.

Valuta
Hier vult u de valuta in waarmee in dit dagboek wordt geboekt .

BTW
Hier geeft u aan of het nodig is om BTW te boeken in dit dagboek.

Standaard BTW code
U kunt hier een standaard BTW code opgeven. Dit is niet verplicht. Indien u dit wel opgeeft, wordt een boeking vanuit dit dagboek standaard met deze BTW code geopend. Voor een dagboek kas is dit afhankelijk van de boekingen die gemaakt gaan worden.

Toegestane BTW codes
Het is mogelijk om een grote hoeveelheid BTW codes in te perken door hier op te geven welke BTW codes er in dit dagboek gebruikt mogen worden. Bij een dagboek kas kan het handig zijn om alleen de BTW codes INCLUSIEF BTW aan te vinken, omdat u bij een kasmutatie het gehele bedrag boekt. Om die reden dient er nooit extra BTW nog te worden geboekt, want dit verandert (ongewenst) uw kassaldo.

Klik vervolgens op OK om alle instellingen op te slaan en het dagboek definitief aan te maken.

 

Specifieke instellingen dagboek type: kas

Nadat een nieuw dagboek van het type "kas" is aangemaakt, komen er op dit tabblad specifieke instellingen bij.

 
Kopie maken toestaan: Hier kunt u aangeven of het is toegestaan om een kopie te maken van de boeking.

Inactief: Hiermee kunt u een dagboek inactief maken.


Als u het dagboek kas heeft aangemaakt, zijn linksboven diverse tabbladen zichtbaar. Voor een uitleg van deze tabbladen, gaat u naar Dagboeken. Let op: Die beschrijving geldt voor alle dagboeken.