Ordner kas - Recapitulatie dagboek kas

Binnen de ordner kas kunt u snel een recapitulatie van uw kasboek opvragen. Dat wil zeggen dat u een overzicht krijgt van alle kasboekingen die geboekt zijn, inclusief alle boekingsgegevens (leverancier, debiteur, datum, bedragen en grootboekrekeningen).
Aan de rechterkant van uw scherm ziet u bovenin een groenvinkje.png-tabblad. Hier kunt u op klikken.
Periode systeem: Hier kunt u het periode systeem voor uw recapitulatie opgeven. Via een dropdown-menu heeft u de keuze tussen de opties Jaren, Kwartalen of Maanden.
Periode: Bij 'Periode' kunt u vervolgens de exacte periode opgeven.
Toon verwerkte boekingen: Als u dit aanvinkt, ziet u ook alle boekingen die u reeds heeft verwerkt. Voor een beschrijving van het verwerken van boekingen, klik op verwerken van boekingen.
Toon boekingen buiten selectie: Als u dit aanvinkt, krijgt u de boekingen buiten de geselecteerde periode in het rood te zien.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een recapitulatie van uw dagboek Kas. Het betreft één (onverwerkte) kasboeking:

 
Kasboek recapitulatie voorbeeld
 1. Hier ziet u het boekstuknummer van de kasboeking. Als u hierop klikt, verschijnt de betreffende kasboeking op uw scherm.
   
 2. Bij dit nummer staat de datum van de kasboeking weergegeven. 
   
 3. Dit nummer geeft de grootboekrekening aan die gebruikt is binnen de kasboeking en meteen rechts van dit nummer de omschrijving van deze grootboekrekening. 
   
 4. Hier is de omschrijving van de boeking weergegeven. Als er maar een regel in de kasboeking is, dan staat hier hetzelfde als bij punt 5. Bij meerdere regels staat hier standaard deze omschrijving 'Boekstukrecapitulatie debet/credit'. 
     
 5. Hier staat de omschrijving van de boekingsregel. Zijn er meerdere boekingsregels met betrekking tot dezelfde regel op het afschrift, dan krijgen ze dezelfde omschrijving. 
   
 6. U kunt klikken op het blauwblaadje.png-icoontje om het bijbehorende document van de boeking, op te vragen. Staat er niets, dan is er geen document gekoppeld. Bij handmatig boeken is het handig om de kasstaat als document aan de boeking te koppelen.
   
 7. Hier ziet u de recapitulatie van alle grootboeken die binnen uw dagboek Kas zijn gebruikt. Dit is als het ware een samenvatting van alle boekingen. In de eerste kolom ziet u het grootboeknummer, daarnaast de grootboekomschrijving. In de laatste twee kolommen zijn de bedragen weergegeven.
    
 8. Hier ziet u dat de boekingen die uw grootboek recapitulatie laat zien, die nog niet zijn verwerkt. Voor meer informatie over het verwerken van boekingen, klik op verwerken boekingen.
Zou de boeking wel verwerkt zijn, dan is onder aan bij de recapitulatie te zien dat er een verwerkingsverslag is aangemaakt.

 

Dit verwerkingsverslag is te zien bij de optie Verwerkingsverslagen in de gele ordner rapporten.

Printen

Het is mogelijk om de recapitulatie inclusief de gekoppelde documenten in één keer af te drukken en/of op te slaan. Dit gaat via het -icoontje, bovenaan de pagina.