Ordner medewerkers - Aanmaken dagboek medewerkers

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken

Voordat u aan de slag kunt met de ordner medewerkers, dient u eerst een dagboek medewerkers aan te maken.

Om een dagboek aan te maken kiest u bovenstaand pad.  Vervolgens kiest u de administratie. Daarna klikt u op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon om een nieuw dagboek aan te maken.
 

Administratie
Hier komt de naam van uw geselecteerde administratie te staan waarvoor u nu een dagboek aan gaat maken.

Dagboek
Hier dient u het dagboeknummer op te geven.

Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van het dagboek in. Voor uw medewerkersboek is het verstandig om hier aan te geven of het om salarissen en/of declaraties gaat.

Dagboek type
Via een dropdown-menu kunt u het bijbehorende type selecteren. In dit geval selecteert u dus 'Medewerkers'.

Boekstuknummer readonly
Hier bepaalt u of het boekstuknummer wijzigbaar is of niet.

Standaard rekening
Hier selecteert u de grootboekrekening die bij dit dagboek hoort. Bij een dagboek medewerkers is dit de betreffende grootboekrekening van uw medewerkers waar u dit dagboek voor aanmaakt.

Tabblad type
Selecteer hier vanuit de drop down. De inhoud van de ordner wordt gerangschikt naar uw selectie.

Valuta
Hier vult u de valuta in waarmee in dit dagboek geboekt wordt.

BTW
Hier geeft u aan of het nodig is om BTW te boeken in dit dagboek.

Standaard BTW code
U kunt hier een standaard BTW code opgeven. Dit is niet verplicht. Indien u het wel opgeeft, wordt een boeking vanuit dit dagboek standaard met deze BTW code geopend.

Toegestane BTW codes
Het is mogelijk om een grote hoeveelheid BTW codes in te perken door hier op te geven welke BTW codes er in dit dagboek gebruikt mogen worden.

Klik vervolgens op OK om alle instellingen op te slaan en het dagboek definitief aan te maken.
 

Specifieke instellingen dagboek type: medewerkers

Nadat een nieuw dagboek medewerkers is opgeslagen met "OK (F2)", komen er specifieke instellingen op het tabblad bij te staan.

Datum boekingsregel wijzigbaar
Het is mogelijk om per boekingsregel een andere datum in te geven. Bijvoorbeeld de declaraties van een medewerker vallen op verschillende data.

Als u het dagboek Medewerkers heeft aangemaakt, zijn linksboven diverse tabbladen zichtbaar. Voor uitleg van deze tabbladen, gaat u naar Dagboeken.
Let op: Die beschrijving geldt voor alle dagboeken.