Ordner Openstaande Posten - Overzicht Openstaande Posten

Als u de ordner openstaande posten heeft geopend, dan krijgt u op het linkerblad een overzicht van alle nog openstaande posten. Dit overzicht is voor debiteuren, crediteuren en medewerkers op dezelfde manier opgebouwd.

De volgende gegevens staan op het overzicht van links naar rechts:

Fact.nr/Decl.nr: Het overzicht is gesorteerd op factuur-/declaratienummer. Als u op het nummer klikt, krijgt u de boeking te zien.

Boekdatum: Hier staat de factuur-/declaratiedatum van de boeking.

Debiteur/Crediteur/Medewerker: Afhankelijk van het overzicht, staat hier het nummer van de debiteur-/crediteurrelatie of het medewerkersnummer. Als u met de muis over een van deze nummers beweegt krijgt u de adres gegevens met telefoon- en faxnummer te zien van de openstaande post.

Omschrijving: Hier staat de omschrijving die is ingegeven in de boeking.

Bedrag: Hier staat het factuur-/declaratiebedrag van de boeking, inclusief BTW.

Vervaldatum: Hier staat de datum waarop uiterlijk de boeking moet zijn betaald aan de crediteur/medewerker, dan wel ontvangen van de debiteur.

blauwblaadje.png: Door hierop te klikken kunt u de gekoppelde document inzien die bij de boeking hoort.

Onderaan het overzicht staat een totaal telling van alle openstaande posten van de debiteur/crediteur/medewerker. Uiteraard moet dit gelijk zijn aan het saldo in de balans.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een overzicht openstaande posten:
 
 

Printen

Het is mogelijk om de openstaande posten inclusief de gekoppelde documenten in één keer af te drukken en/of op te slaan. Dit gaat via het -icoontje, bovenaan de pagina.

Opschonen openstaande posten

Intelly heeft de mogelijkheid om automatisch de openstaande posten op te schonen. Dit gaat via het - en -icoontjes, bovenaan de pagina.

: Afboeken kleine openstaande posten: In de openstaande posten lijst kan het voorkomen dat er centen blijven openstaan, doordat er niet tot op de cent nauwkeurige bedrag is betaald. Door op dit icoon te klikken worden deze centen automatisch via het memoriaal weggeboekt.

: Afboeken creditnota's: Met deze knop is het mogelijk om openstaande creditnota's te verrekenen met openstaande nota's. Door op dit icoon te klikken worden deze openstaande posten automatisch via het memoriaal weggeboekt.

Kijk hier voor de beschrijving hoe u dit kunt inrichten voor debiteuren openstaande posten en hier voor crediteuren openstaande posten.