Ordner Rapporten - Debiteuren - Grafische analyse debiteuren

Gele ordner Rapporten > Debiteuren > Grafische analyse debiteuren

Hier is het mogelijk om een grafiek te genereren, die per ingegeven periode het totale gefactureerde bedrag weer kan geven.
Als eerste krijgt u het volgende te zien:
 

Verkoop/Verkoop (incompany): Voor elke aangemaakt dagboek in de administratie, is hier de mogelijkheid om die aan te vinken. In het bovenstaande voorbeeld ziet u er dus twee, 'Verkoop' en 'Verkoop (incompany). Als u er meerdere aanvinkt dan worden die getotaliseerd in de grafiek.

Van .. T/m: Hier geeft u de begin en eind datum in van de totale periode waarover u de grafiek wilt genereren.

Periodes: Met behulp van de dropdown selecteert u de soort periode. Zoals nu in het voorbeeld staat krijgt u de gegevens per maand.

Top debiteuren:
(a) Als u deze leeg laat, zoals in het voorbeeld hierboven, krijgt u een grafiek waarin de verschillende dagboeken appart zichtbaar zijn.
(b) Als u hier een getal invult, dan krijgt u een grafiek waarin het totaal van alle aangevinkte dagboeken staat, met daarbij aangegeven welk deel van de aantal top debiteuren is.

OK: Door op de knop 'OK' te klikken wordt de grafiek op de rechter pagina weergegeven.
Waarbij als u gekozen heeft voor mogelijkheid (a) er onder de grafiek deze legenda staat:
 

 
En waarbij als u gekozen heeft voor mogelijkheid (b) er onder de grafiek deze legenda staat: