Intelly Business Enterprise - Weergave instellingen

Met behulp van diverse instellingen kunt u een selectie opgeven om zo de gewenste entiteiten op het scherm te tonen. Deze instellingen bevinden zich bovenin het entiteitenscherm.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 Werkmaatschappij selectie
Hiermee kunt u instellen van welke werkmaatschappij de processen getoond moeten worden. Met selectie 'Alle' worden alle werkmaatschappijen getoond. Met 'Selectie' worden de werkmaatschappijen getoond die zijn aangevinkt bij de instellingen achter het hamer-icoon (zie volgende optie). Zo kunt u dus een selectie van meerdere werkmaatschappijen worden ingesteld.

  Instellingen
  • Weergave bedragen: Hier selecteert u  hier welke bedragen getoond moeten worden. U heeft de keuze uit Totalen, Opbrengst, Kosten en Resultaat.
  • Werkmaatschappij selectie: Hier kunt u 1 of meerdere werkmaatschappijen aanvinken. De processen van deze werkmaatschappijen worden getoond als de optie 'Selectie' is gekozen bij de dropdown in de eerstgenoemde instelling.
  • Datum restricties: Hier kunt u met behulp van een datum selectie, instellen van welke periode de entiteiten getoond moeten worden. Er staan steeds twee velden achter elkaar. Hiermee kunt u een begin- en einddatum bepalen. Vult u alleen de eerste datum, dan zullen alle entiteiten vanaf die datum getoond worden. Vult u alleen de tweede datum, dan zullen alle entiteiten t/m die datum getoond worden. Stelt u de datum selectie in voor 'Alle', dan geldt dit voor alle entiteitsoorten, dus voor zowel Offerte, Order, Levering, Voorraad mutatie en Factuur. Wilt u per soort entiteit een periode instellen, dan moet u de datum selectie bij de betreffende entiteit soort instellen.
  • Product restricties: Hier kunt u instellen welke producten getoond worden. Dit kunt u op basis van Categorie, Familie, Omzetgroep en Merk.
 Instellingen actief
Wanneer u selecties heeft ingesteld, dan zal het hamer-icoon rood kleuren. Zo ziet u altijd dat er een selectie actief is.

 Archief
Wanneer u hier op klikt, dan wordt het archief geopend. Hierin staan alle entiteiten die zijn aangemerkt als zijnde gearchiveerd.

 Actief
Wanneer u in het archief zit, dan kunt u weer terugkeren naar de actieve entiteiten door op dit icoon te klikken.

 Toon alle fases
Wanneer u dit vinkvakje aanvinkt,  worden alle fases getoond. Staat dit vinkvakje uitgevinkt dan worden alleen fases getoond waarin entiteiten staan waar nog iets mee gedaan moet worden. De definitieve fases worden niet getoond. Dit zijn fases waarin entiteiten staan die bijvoorbeeld al afgehandeld zijn of geannuleerd.
Om de wijziging door te voeren moet op de knop Toepassen worden geklikt.

 Datum instellingen
Hier kunt u instellen op welke type datum de selectie moet worden toegepast. Dit geldt voor de datum selectie die bij de instellingen achter het hamer-icoon is ingesteld bij Datum restricties en/of voor de periode die is ingesteld bij de optie Periode instellingen. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
  • Entiteit datum: Dit is de datum die in de entiteit staat, bijvoorbeeld de factuurdatum.
  • Aangemaakt: Dit is de datum waarop de entiteit is aangemaakt.
  • Gewijzigd: Dit is de datum waarop de entiteit voor het laatst is gewijzigd.
Om de wijziging door te voeren moet op de knop Toepassen worden geklikt.

 Periode instellingen
Hier kunt u instellen voor welke periode de entiteiten zichtbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld alle entiteiten met entiteit datum van vandaag of alle entiteiten die vorige week zijn aangemaakt. De selectie wordt mede bepaald door de bovengenoemde instelling Datum instellingen.
Om de wijziging door te voeren moet op de knop Toepassen worden geklikt.

 Interne referentie
Hier kunt u instellen dat alleen entiteiten getoond mogen worden waarvan de interne referentie de tekst bevat die hier wordt opgegeven.
Om de wijziging door te voeren moet op de knop Toepassen worden geklikt.

 Relatie
Hier kunt u instellen dat alleen entiteiten getoond mogen worden van één bepaalde relatie.
Om de wijziging door te voeren moet op de knop Toepassen worden geklikt.

 Product
Hier kunt u instellen dat alleen entiteiten getoond mogen worden waarin het opgegeven product wordt gebruikt.
Om de wijziging door te voeren moet op de knop Toepassen worden geklikt.


LET OP:
Indien verschillende selecties zijn opgegeven, dan zullen deze gelijktijdig worden toegepast bij het bepalen van het resultaat op het scherm. U moet hier rekening mee houden bij het maken van uw selecties.