Intelly Business Enterprise - Levering

Dit onderdeel van een proces is de verkooplevering, productie of actie, waarvoor het proces in gang is gezet. Afhankelijk van de inrichting worden een aantal fasen doorlopen, waardoor de levering wordt uitgevoerd en geregistreerd.
 

Aangemaakt: De levering kan worden afgehandeld.
Gepickt: De producten zijn voor deze order al verzameld.
Gereed voor verzending:  De levering is compleet en kan worden verzonden.
Verzonden: De levering is verzonden.
Aangekomen: de goederen zijn gearriveerd.
Factuur: De levring is gereed en de factuur kan worden verzonden.

Maak een keuze uit een van de onderstaande onderwerpen:
 


aanmaken

Intelly Business Enterprise - Levering - Aanmaken Levering

U kunt op twee manieren een nieuwe levering aanmaken. Dit kunt u doen via een order of rechtstreeks via een levering. Het is afhankelijk van uw werkwijze binnen uw onderneming, of u de ene of de andere of beiden toestaat om te gebruiken.
 

Via een order:

Als u een order heeft aangemaakt en die is akkoord bevonden, dan kunt u die gebruiken om de levering aan te maken met alle gegevens die in de order staan. Klik op order doorzetten naar levering om naar de beschrijving te gaan waar staat hoe u een order door kan zetten naar een levering.

 

Intelly/red_exclamationmark.gi Let op: Als u binnen uw onderneming heeft afgesproken dat er altijd een order moet worden gemaakt, voordat u een levering kunt aanmaken, maak dan geen gebruik van de mogelijkheid de levering rechstreeks aan te maken.

Via een levering:
 
Als u op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon klikt, kunt u een nieuwe levering aanmaken. U krijgt dan het volgende op uw scherm:


 

Werkmaatschappij: Hier staat de naam van de werkmaatschappij waarbinnen de levering wordt aangemaakt.
Proces: Hier staat het proces waarbinnen de levering wordt aangemaakt.
Relatie: Vul hier de relatie in, of maak een keuze via het Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoon. Klik op relatie voor meer informatie over relaties.
Datum: Standaard staat hier de datum van vandaag, maar deze kunt u wijzigen door een andere datum in te vullen of via het Intelly/algemeen/Kalender.gif-icoon een andere te selecteren.
Fase: Met behulp van de dropdown kunt u de fase selecteren waarbinnen de levering binnenkomt. Zeker als de levering door verschillende medewerkers moet worden bekeken en worden beoordeeld , kunt u hier het beste de eerste mogelijkheid kiezen.

Als u vervolgens op de knop 'OK' klikt wordt er een lege levering aangemaakt die u kunt bewerken. Klik op levering bewerken als u naar de beschrijving wilt gaan hoe u een levering kunt bewerken.
bewerken

Intelly Business Enterprise - Levering - Bewerken Levering

Als u op het Intelly\edit.gif-icoon klikt, kunt u een bestaande levering bewerken.
U krijgt een overzicht met een aantal standaard blokken op uw scherm, en een aantal blokken die specifiek voor een proces zijn. Bovenaan het overzicht ziet u het volgende: 

Intelly/red_exclamationmark.giLet op: Als u binnen uw onderneming heeft afgesproken dat er altijd een order moet worden gemaakt, voordat er een levering kan worden aangepast, maak dan geen gebruik van de mogelijkheid de levering rechstreeks te bewerken.

Aan de linkerkant ziet u het relatieblok: 

Werkmaatschappij: De naam van de werkmaatschappij waarbinnen de levering is aangemaakt.
Proces: Het proces waarbinnen de levering is aangemaakt.
Relatie: De naam van de relatie.
Datum: De datum wanneer de levering is aangemaakt.
Interne referentie: Deze kunt u hier wijzigen.
Fase: Hier staat de fase waarbinnen de levering staat, met behulp van de dropdown kunt u de fase selecteren om de levering naar een andere fase te zetten.

Onderaan ziet u het entiteitenblok:

Van links naar rechtts staan hier de volgende gegevens:
Type: Voor welke entiteit, zoals offerte, order, levering of factuur, de gegevens zijn in deze regel.
Datum: De datum wanneer deze entiteit is aangemaakt.
Stap: Dit is het nummer van de fase, zoals binnen deze entiteit is ingesteld. De eerste stap begint bij 0 en er kunnen meerdere stappen binnen de entiteit zitten.
Fase: Hier staat de fase waarbinnen de entiteit staat. Dit is de omschrijving van het nummer van de stap.
Interne/Externe referentie: Hier staan de referenties, zoals voor de type zijn ingegeven.

Aan de rechterkant kunnen proces specifieke onderdelen staan. Dit is een voorbeeld:
 

Geheel afhankelijk van de inrichting kunnen hier een of meerdere blokken staan. Dit kan een verkorte tabel zijn die gegevens totaliseert, die in de tabbladen staan. Of het kan een gedeelte zijn, waarin extra gegevens staan of kunnen worden ingebracht, voor de levering of van de relatie.

In verschillende fases kunnen onderaan het overzicht knoppen staan, om gegevens af te drukken, op te slaan, door te zetten naar een volgende entiteit of financiëel te verwerken in IFIN.


via

Factuur aanmaken via een order/levering

Als u een order/levering heeft aangemaakt, en die is accoord bevonden, dan kunt u die gebruiken om de levering aan te maken met alle gegevens die in de order/levering staan. Dit kunt u doen, door in de fase 'Gereed' bij order en fase 'Aangekomen' bij levering de knop aanmaken factuur te klikken. Het systeem genereert dan de factuur met alle gegevens die in de order/levering zijn ingegeven.

Naast het overzicht heeft de levering ook een aantal tabbladen, waarin verder gegevens voor de levering moeten worden ingevuld. Afhankelijk van het proces kunnen dat verschillende soorten tabbladen zijn.

[NewPage]