Business Designer - Business Clients - Medewerkers

Stamgegevens > Logistiek > Business Designer > Business Clients > Tabblad Medewerkers

Hier bevinden zich de instellingen voor de medewerkers die gebruik maken van de Business Client.
De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Medewerker: Hier selecteert u de medewerker die gebruik mag maken van de Business Client.
  • Verificatie methoden: De verificatiemethode bepaalt hoe de medewerker kan inloggen op de Business Client. Per medewerker kunnen één of meerdere verificatiemethoden worden ingesteld.