HACCP - Productie - Aanmaken productieorderblad

HACCP productie > Productie > Aanmaken productieorderblad
 


Door op het Intelly\edit.gif-icoon te klikken wordt een productie geselecteer waarvan het productieorderblad wordt uitgedraaid. Op dit productieorderblad staan alle gegevens van de te gebruiken grondstoffen, en de hoeveelheid te maken product.

In de productieorder wordt nu 'In productie' aangevinkt.