HACCP - Productie - Gereedmelden producten

HACCP productie > Productie > Gereedmelden producten
 


Door op het Intelly\edit.gif-icoon te klikken wordt een productie geselecteerd waarvan de productie gereed is.
 


Onderaan kunt u de volgende gegevens invullen:
Datum: Deze kunt u aanpassen.
CE aantal: Hier staat het aantal dat geproduceerd is.
Aantal stickers: Hoeveel stickers u voor de geproduceerde producten nodig heeft.
Lotnummer: Dit wordt automatisch gegenereerd en aan de productieorder toegevoegd.

Het is mogelijk om deel producties in te brengen, bijvoorbeeld als u per dag een productie inbrengt, als de productie over meerdere dagen plaatsvindt. Elke inbreng/productie krijgt zijn eigen lotnummer.