Sjablonen - Regelopbouw - Tags bij definitietabel Entiteit regels

In de sjablonen die gebruikt worden in de entiteiten binnen IBES kunnen in de regels de volgende tags gebruikt worden:

Tags Beschrijving
 Date  Datum van de regel (notatie: 01-01-2000).
 Indien leeg, dan wordt de datum uit de kop gebruikt.
 Date:dd mmmm yyyy  Datum van de regel (notatie: 1 januari 2000).
 Indien leeg, dan wordt de datum uit de kop gebruikt.
 Date:dd-mm-yyyy  Datum van de regel (notatie: 01-01-2000).
 Indien leeg, dan wordt de datum uit de kop gebruikt.
 Date:dd-mm-yy  Datum van de regel (notatie: 01-01-00).
 Indien leeg, dan wordt de datum uit de kop gebruikt.
 Date:ddmmyy  Datum van de regel (notatie: 010100).
 Indien leeg, dan wordt de datum uit de kop gebruikt.
 LineDate  Datum van de regel (notatie: 01-01-2000)
 LineDate:dd mmmm yyyy  Datum van de regel (notatie: 1 januari 2000)
 LineDate:dd-mm-yyyy  Datum van de regel (notatie: 01-01-2000)
 LineDate:dd-mm-yy  Datum van de regel (notatie: 01-01-00)
 LineDate:ddmmyy  Datum van de regel (notatie: 010100)
 DateFrom  Datum van (notatie: 01-01-2000)
 DateFrom:dd mmmm yyyy  Datum van (notatie: 1 januari 2000)
 DateFrom:dd-mm-yyyy  Datum van (notatie: 01-01-2000)
 DateFrom:dd-mm-yy  Datum van (notatie: 01-01-00)
 DateFrom:ddmmyy  Datum van (notatie: 010100)
 DateTill  Datum tot (notatie: 01-01-2000)
 DateTill:dd mmmm yyyy  Datum tot (notatie: 1 januari 2000)
 DateTill:dd-mm-yyyy  Datum tot (notatie: 01-01-2000)
 DateTill:dd-mm-yy  Datum tot (notatie: 01-01-00)
 DateTill:ddmmyy  Datum tot (notatie: 010100)
 Time  Tijd
 TimeFrom  Tijd van
 TimeTill  Tijd tot
 HoursActualCorrection  Correctie uren
 HoursActual  Uren (TimeTill - TimeFrom - HoursActualCorrection)
 HoursActualCorrection:hh:mm  Correctie uren, formaat hh:mm
 HoursActual:hh:mm  Uren, formaat hh:mm
 EmployeeID  Medewerker ID
 EmployeeCode  Medewerker Code
 EmployeeName  Medewerker naam
 ActivityID  Activiteit ID
 ActivityCode  Activiteit code
 ActivityDescription  Activiteit omschrijving
 ActivityGroupID  Activiteit groep ID
 ActivityGroupCode  Activiteit groep code
 ActivityGroupDescription  Activiteit groep omschrijving
 DescriptionNumber  Aantal consumenteneenheden incl. handelseenheden (omgerekend naar consumenteneenheden)
 DescriptionNumberTU  Aantal handelseenheden incl. consumenteneenheden (omgerekend naar handelseenheden)
 DescriptionNumberSU  Aantal standaard eenheden incl. CE/HE (omgerekend naar standaardeenheden)
 Number  Aantal
 NumberCU  Aantal consumenteneenheden
 NumberTU  Aantal handelseenheden
 NumberSU  Aantal standaardeenheden
 Position  Positie
 ProductID  Product ID
 ProductCode  Product code
 ProductCodeSupplier  Product code van de leverancier
 ProductDescriptionSupplier  Omschrijving van de leverancier
 GrossPurchasePriceSupplier   Bruto inkoopprijs van leverancier
 GrossDiscountPercentageSupplier  Kortings% over bruto inkoopprijs van leverancier
 ProductDeliveryDateSupplier   Verwachte leverdatum volgens levertijd leverancier (notatie: 01-01-2000)
 ProductDeliveryDateSupplier:dd mmmm yyyy  Verwachte leverdatum volgens levertijd leverancier (notatie: 1 januari 2000)
 ProductDeliveryDateSupplier:dd-mm-yyyy  Verwachte leverdatum volgens levertijd leverancier (notatie: 01-01-2000)
 ProductDeliveryDateSupplier :dd-mm-yy  Verwachte leverdatum volgens levertijd leverancier (notatie: 01-01-00) 
 ProductCodeRelation  Product code voor de relatie
 ProductDescriptionRelation  Product omschrijving voor de relatie
 Description  Omschrijving
 ProductDescription  Product omschrijving
 ProductRemark  Product opmerking
 Brand  Merk
 CUPackaging  Verpakking soort CE. Bijvoorbeeld kilogram.
 CUPackagingAbbreviation  Verpakking soort CE afkorting. Bijvoorbeeld kg.
 SUPackaging  Verpakking soort SE. Bijvoorbeeld kilogram.
 SUPackagingAbbreviation  Verpakking soort SE afkorting. Bijvoorbeeld kg.
 PurchasePrice  Inkoop prijs
 ProductCashRegisterPrice  Kassa prijs per stuk (product, incl. BTW)
 ProductPurchasePrice  Inkoop prijs per stuk (product)
 ProductSalePrice  Verkoop prijs per stuk (product)
 TradeUnitDescription  Handelseenheid omschrijving
 TradeUnitPurchasePrice  Inkoop prijs per handelseenheid
 TradeUnitSalePrice  Verkoop prijs per handelseenheid
 Margin  Netto marge (NetAmount - PurchasePrice)
 MarginPercentagePurchase  Netto marge % ((NetAmount - PurchasePrice) / PurchasePrice)
 MarginPercentageSale  Netto marge % ((NetAmount - PurchasePrice) / NetAmount)
 Remark  Opmerking
 SourceStorehouse  Bron magazijn
 TargetStorehouse  Doel magazijn
 SourceStorehouseLocation  Bron magazijn locatie
 TargetStorehouseLocation  Doel magazijn locatie
 PricePerPiece  Prijs per stuk
 PricePerPieceTU  Prijs per handelseenheid
 PricePerPieceSU  Prijs per standaardeenheid
 PricePerPieceVATIncluded  Prijs per stuk incl. BTW
 PricePerPieceVATIncludedTU  Prijs per handelseenheid incl. BTW
 PricePerPieceVATIncludedSU  Prijs per standaardeenheid incl. BTW
 NetPricePerPiece  Prijs per stuk (incl. korting)
 NetPricePerPieceTU  Prijs per handelseenheid (incl. korting)
 NetPricePerPieceSU  Prijs per standaardeenheid (incl. korting)
 NetPricePerPieceVATIncluded  Prijs per stuk incl. BTW (incl. korting)
 NetPricePerPieceVATIncludedTU  Prijs per handelseenheid incl. BTW (incl. korting)
 NetPricePerPieceVATIncludedSU  Prijs per standaardeenheid incl. BTW (incl. korting)
 Amount  Bedrag excl. BTW (aantal * prijs per stuk)
 VATAmount  BTW bedrag
 AmountVATIncluded  Bedrag incl. BTW (aantal * prijs per stuk)
 NetAmount  Netto bedrag excl. BTW (incl. korting)
 NetVATAmount  Netto BTW bedrag (incl. korting)
 NetAmountVATIncluded  Netto bedrag incl. BTW (incl. korting)
 VATCode  BTW code
 VATCodeDescription  BTW omschrijving
 DiscountAmount  Korting bedrag
 DiscountPercentage  Korting percentage
 CBM  Aantal kubieke meters
 PrevReferenceInternal  Interne referentie van entiteit van voorgaande regel
 PrevReferenceExternal  Externe referentie van entiteit van voorgaande regel
 PreviousNumber  Aantal uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan. Bijv.: Gezien vanuit de leveringregel is dit het aantal uit de orderregel die vooraf ging aan de leveringregel, ook wel Aantal besteld.
 PreviousNumberCU  Aantal consumenteneenheden uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan. Bijv.: Gezien vanuit de leveringregel is dit het aantal uit de orderregel die vooraf ging aan de leveringregel, ook wel Aantal besteld.
 PreviousNumberTU  Aantal handelseenheden uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan. Bijv.: Gezien vanuit de leveringregel is dit het aantal uit de orderregel die vooraf ging aan de leveringregel, ook wel Aantal besteld.
 PreviousNumberSU  Aantal standaardeenheden uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan. Bijv.: Gezien vanuit de leveringregel is dit het aantal uit de orderregel die vooraf ging aan de leveringregel, ook wel Aantal besteld.
 EntityTypeNumber  Totale aantal van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen.
 EntityTypeNumberCU  Totale aantal consumenteneenheden van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen.
 EntityTypeNumberTU  Totale aantal handelseenheden van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen.
 EntityTypeNumberSU  Totale aantal standaardeenheden van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen.
 EntityTypeNumberProcessed  Totale aantal van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel minus het aantal uit de huidige entiteitregel, EntityTypeNumber - Number. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen minus aantal uit de huidige levering, ook wel Aantal reeds geleverd.
 EntityTypeNumberCUProcessed  Totale aantal consumenteneenheden van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel minus het aantal consumenteneenheden uit de huidige entiteitregel, EntityTypeNumberCU - NumberCU. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen minus aantal consumenteneenheden uit de huidige levering, ook wel Aantal reeds geleverd.
 EntityTypeNumberTUProcessed  Totale aantal handelseenheden van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel minus het aantal handelseenheden uit de huidige entiteitregel, EntityTypeNumberTU - NumberTU. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen minus aantal handelseenheden uit de huidige levering, ook wel Aantal reeds geleverd.
 EntityTypeNumberSUProcessed  Totale aantal standaardeenheden van de entiteitregels die zijn voortgekomen uit de zelfde voorafgaande entiteitregel minus het aantal handelseenheden uit de huidige entiteitregel, EntityTypeNumberTU - NumberTU. Bijv.: Het totaal uit alle leveringregels die uit dezelfde orderregel zijn voortgekomen minus aantal handelseenheden uit de huidige levering, ook wel Aantal reeds geleverd.
 EntityTypeNumberLeft  Aantal uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan minus totaal uit alle daaruit voortgekomen entiteitregels, PreviousNumber - EntityTypeNumber. Bijv.: Het totaal uit de orderregel minus totaal aantal uit alle levering die zijn voortgekomen uit die orderregel, ook wel Aantal nog te leveren.
 EntityTypeNumberCULeft  Aantal consumenteneenheden uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan minus totaal uit alle daaruit voortgekomen entiteitregels, PreviousNumberCU - EntityTypeNumberCU. Bijv.: Het totaal consumenteneenheden uit de orderregel minus totaal aantal consumenteneenheden uit alle levering die zijn voortgekomen uit die orderregel, ook wel Aantal nog te leveren.
 EntityTypeNumberTULeft  Aantal handelseenheden uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan minus totaal uit alle daaruit voortgekomen entiteitregels, PreviousNumberTU - EntityTypeNumberTU. Bijv.: Het totaal handelseenheden uit de orderregel minus totaal aantal handelseenheden uit alle levering die zijn voortgekomen uit die orderregel, ook wel Aantal nog te leveren.
 EntityTypeNumberSULeft  Aantal standaardeenheden uit entiteitregel die aan de huidige entiteitregel is vooraf gegaan minus totaal uit alle daaruit voortgekomen entiteitregels, PreviousNumberTU - EntityTypeNumberTU. Bijv.: Het totaal handelseenheden uit de orderregel minus totaal aantal handelseenheden uit alle levering die zijn voortgekomen uit die orderregel, ook wel Aantal nog te leveren.
 BaseMaterial  Basis materiaal van product
 Dimension  Afmeting
 TradeUnitDimension  Standaard afmeting van de handelseenheid
 SuretyAmount  Borg bedrag
 RepeatPeriodAmount  Termijnbedrag
 RepeatTerm  Herhaaltermijn
 RepeatStartDate  Herhaaldatum van (notatie: 01-01-2000)
 RepeatStartDate:dd mmmm yyyy  Herhaaldatum van (notatie: 1 januari 2000)
 RepeatStartDate:dd-mm-yyyy  Herhaaldatum van (notatie: 01-01-2000)
 RepeatStartDate:dd-mm-yy  Herhaaldatum van (notatie: 01-01-00)
 RepeatStartDate:ddmmyy  Herhaaldatum van (notatie: 010100)
 RepeatEndDate  Herhaaldatum tot (notatie: 01-01-2000)
 RepeatEndDate:dd mmmm yyyy  Herhaaldatum tot (notatie: 1 januari 2000)
 RepeatEndDate:dd-mm-yyyy  Herhaaldatum tot (notatie: 01-01-2000)
 RepeatEndDate:dd-mm-yy  Herhaaldatum tot (notatie: 01-01-00)
 RepeatEndDate:ddmmyy  Herhaaldatum tot (notatie: 010100)
 PersonID  Persoon ID
 PersonDisplayName  Weergave naam persoon
 PersonInitials  Initialen/voorletters persoon
 PersonFirstName  Voornaam persoon
 PersonInsertion  Tussenvoegsel persoon
 PersonSurname  Achternaam persoon
 PersonAddress  Adres persoon
 PersonPostalCode  Postcode persoon
 PersonCity  Woonplaats persoon
 PersonPhoneNumber  Telefoonnummer persoon
 PersonMobileNumber  Mobiele nummer persoon
 PersonEmailAddress  E-mail adres persoon
 PersonPlaceOfBirth  Geboorteplaats persoon
 PersonDateOfBirth  Geboortedatum persoon (notatie: 01-01-2000)
 PersonDateOfBirth:dd mmmm yyyy  Geboortedatum persoon (notatie: 1 januari 2000)
 PersonDateOfBirth:dd-mm-yyyy  Geboortedatum persoon (notatie: 01-01-2000)
 PersonDateOfBirth:dd-mm-yy  Geboortedatum persoon (notatie: 01-01-00)
 PersonDateOfBirth:ddmmyy  Geboortedatum persoon (notatie: 010100)
 PersonNationality  Nationaliteit persoon
 PersonCourseIndex  Dit is speciale tag die alleen te gebruiken is bij inschrijving van personen voor bv. cursussen. Stel dat een persoon zich voor meerdere cursusdagen heeft ingeschreven, dan kan met deze tag op een bepaalde datum worden weergegeven de hoeveelste dag dit is van het totaal aantal cusrusdagen waarvoor de persoon zich heeft ingeschreven.
 WeekNumber  Weeknummer