Sjablonen - Regelopbouw - Tags bij definitietabel Entiteit regel specificaties

In de sjablonen die gebruikt worden in de entiteiten binnen IBES kunnen in de regel specificaties de volgende tags gebruikt worden:
 

Tags Beschrijving
 LotNumberBestBeforeDate  Lotnummer - Datum tenmiste houdbaar tot
 LotNumberDescription1  Lotnummer - Omschrijving 1
 LotNumberDescription2  Lotnummer - Omschrijving 2
 LotNumberDescription3  Lotnummer - Omschrijving 3
 LotNumberEmployeeID  Lotnummer - Medewerker ID
 LotNumberEmployeeName  Lotnummer - Medewerker naam
 LotNumberID  Lotnummer - ID
 LotNumberProductCode  Lotnummer - Product code
 LotNumberProductDescription  Lotnummer - Product omschrijving
 LotNumberProductID  Lotnummer - Product ID
 LotNumberProductionDate  Lotnummer - Productie datum
 LotNumberProductionTime  Lotnummer - Productie tijdstip
 LotNumberTradeUnitDescription  Lotnummer - Handelseenheid
 ProductCode  Product code
 ProductDescription  Product omschrijving
 ProductID  Product nummer
 SerialNumber  Serienummer
 TradeUnitDescription  Handelseenheid