Sjablonen - Regelopbouw - Tags bij definitietabel Betalingsherinnering regels

In de sjablonen die gebruikt worden bij de betalingsherinneringen in onze financiële module kunnen in de regels de volgende tags gebruikt worden:

 Tags  Beschrijving
 InvoiceNumber  Factuurnummer
 InvoiceDate  Factuurdatum
 ExpiryDate  Vervaldatum
 InvoiceAmount  Oorspronkelijk bedrag
 OpenAmount  Openstaand bedrag
 NumberOfDays  Aantal dagen vervallen
 DocumentsAdded  Bijlagen