Sjablonen - Regelopbouw - Tags bij definitietabel Entiteit specificaties

In de sjablonen die gebruikt worden in de entiteiten binnen IBES kunnen in de specificaties de volgende tags gebruikt worden:

Tags Beschrijving
 Description  Omschrijving
 PaymentMethod  Betaalmethode
 Reference  Referentie
 InvoiceNumber  Factuurnummer
 Amount  Bedrag excl. btw
 VATAmount  Bedrag btw
 AmountVATIncluded  Bedrag incl. btw
 PaymentDiscountAmount  Kortingsbedrag van betaling
 PaymentRoundingDifferenceAmount  Afrondingsverschil van betaling
 Weight  Gewicht
 Length  Lengte
 Width  Breedte
 Height  Hoogte
 RelationID  Relatie nummer
 RelationName  Relatie naam
 RelationContactName  Relatie contactpersoon
 EntityDate  Datum van de gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryName  Aflever naam van gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryNameATTN  Aflever t.a.v. van gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryAddress  Afleveradres van gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryPostalCode  Afleverpostcode van gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryCity  Afleverplaats van gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryCountryID  Afleverlandcode van gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryPhoneNumber  Telefoonnummer van afleveradres van gekoppelde entiteit
 EntityDeliveryAddressSpecification  Afleveradresspecificatie van gekoppelde entiteit
 EntityProductID  Product ID van de gekoppelde entiteit
 EntityProductCode  Product code van de gekoppelde entiteit
 EntityProductDescription  Product omschrijving van de gekoppelde entiteit
 EntityProductionStartDate  Productie startdatum van de gekoppelde entiteit
 EntityReferenceInternal  Interne referentie van de gekoppelde entiteit
 EntityTraceableProductionNumber  Traceerbaar productie aantal van de gekoppelde entiteit
 EntityRelationID  Relatienummer van de gekoppelde entiteit
 EntityRelationName  Relatie naam van de gekoppelde entiteit
 EntityRelationDeliveryAddress  Relatie afleveradres van de gekoppelde entiteit
 EntityRelationDeliveryPostalCode  Relatie aflever postcode van de gekoppelde entiteit
 EntityRelationDeliveryCity  Relatie aflever woonplaats van de gekoppelde entiteit
 EntityRelationPhoneNumber  Relatie telefoonnummer van de gekoppelde entiteit
 EntityAddressSpecification  Adresspecificatie van de gekoppelde entiteit
 EntityRouteSequenceNumber  Positie op route van de gekoppelde entiteit
 EntityRouteRemark  Opmerking bij route van de gekoppelde entiteit
 EntityGeneratedRouteSequenceNumber  Positie op gegenereerde route van de gekoppelde entiteit