Organisaties - Logistiek - Nummer reeksen

Stamgegevens > Algemeen > Organisaties > Logistiek > Nummer reeksen

Hier is het mogelijk om per onderdeel van een proces een nummer reeks op te geven. Zie onderstaand voor een impressie aan nummer reeksen.
 


 

De volgende afbeelding geeft een goede indruk hoe de nummers ingeregeld kunnen worden. Per tijdsperiode kunt u een nummerreeks opgeven.
 


Datum van: begindatum van de tijdsperiode
Datum tot: einddatum van de tijdsperiode
Nummerreeks tekst: tekstuele deel in het te genereren nummer. Hierin kunnen de volgende tags gebruikt worden:
  [SourceInternalReference] Interne referentie van bron
  [CreatedByInternalReference] Interne referentie van entiteit die de huidige entiteit heeft aangemaakt
  [OrderInternalReference] Interne referentie van (voorgaande) order
Eerste: het eerste nummer uit de reeks
Laatste: het laatste nummer uit de reeks
Lengte numeriek deel: het aantal posities dat gebruikt mag worden voor het numerieke deel dat achter het tekstuele deel komt te staan
Opties: Als u met de muis over de expandinfo.gif (groene i)-button gaat, verschijnt een samenvatting van de instellingen die hier gemaakt zijn. Door te klikken op deze button, opent het opties scherm om aanpassingen te doen.

Voorbeeld:
- het eerste nummer voor 2008: 2008PU0010
- het laatst mogelijke nummer voor 2008: 2008PU9999

De aangemaakte nummerreeks wordt vervolgens in het proces gekoppeld.


Dagboek leidend

Het is ook mogelijk om de nummering te laten afhangen van het dagboek. Er wordt op deze plaats geen nummerreeks ingesteld. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien je 2 verkoopprocessen hebt, maar toch maar één verkoopdagboek in je administratie. Nummering behoort daarbij uniek te blijven.
Hiervoor wordt een speciale nummerreeks aangemaakt, met bijvoorbeeld als benaming: Dagboek leidend
 


 

Er wordt hierbij een ruim datumtraject opgegeven, zonder specificatie van de nummerreeks-opbouw. Binnen de opties wordt aangegeven dat de financiële administratie leidend is.

 
 

Er dient in het dagboek bij tabblad 'boekjaren' de nummerreeks opgegeven te worden. Tevens dient u binnen het proces bij tabblad instellingen de 'factuurnummer bepaling' op te geven.