Opties

Stamgegevens > Financieel > Opties

Binnen Intelly is het mogelijk om een aantal optionele gegevens in te richten, om overzichten te kunnen genereren die meer inzicht kunnen verschaffen over de administratie.

Met kostenplaatsen is er de mogelijkheid om posten die op een grootboekrekening in de winst en verlies staan in te delen, bijvoorbeeld autokosten opsplitsen in kosten per vervoermiddel. Een soortgelijke mogelijkheid is er ook voor de balansrekeningen met behulp van de vermogenscodes.

Met omzetgroepen is het mogelijk om een aantal grootboekrekeningen, in de winst en verlies, te groeperen, zodat u een uitgebreid grootboekschema gemakkelijker kunt presenteren.

Deze rapportages zijn terug te vinden in de gele ordner van Accounting.

Maak een keuze uit de de lijst van opties:


accounts

Accounts

Stamgegevens > Financieel > Opties > Accounts
bankrekeningen

Bank rekeningen

Stamgegevens > Financieel > Opties > Bank rekeningen

Hier wordt de directe realtime koppeling opgegeven die met de bank is overeengekomen nadat u hiervoor permissie heeft gegeven.
 

Rekening: Hier staat het rekeningnummer van uw bedrijf vermeld.(18 pos.)
Valuta: Hier staat de valuta soort vermeld.
Omschrijving: Hier kunt u de naam van de organisatie vermelden.
Rekeninghouder: selecteer hier de relatie waartoe deze bankrekening behoort. Dit komt op het document te staan.
Printer: Vul hier de Intelly printer in waarop het document 's morgens automatisch uitgeprint moet worden, zodra de mutaties door de bank definitief zijn gemaakt.
Document type: geef hier het document type op waaronder het document terug te vinden is in de document manager.
Security level: geef hier het security level op om in te stellen wie inzage heeft in het document.
Document groepen: selecteer hier de document groepen waartoe het document behoort.
Afschrift e-mailadressen: Hier kunt u aangeven wie de bankafschriften per mail moet ontvangen.
Onderwerp: Hier vult u het onderwerp van de mail in.
Bericht: Hier vult u de tekst van de mail in.
MT940: e-mailadressen: Hier worden de e-mailadressen vermeld waar het MT940 bestand naartoe gemaild moet worden.
MT940: Als deze optie wordt aangevinkt dan wordt het banknummer in de MT940 TAG :86: geplaatst.
kostendragers

Kostendragers

Stamgegevens > Financieel > Opties > Kostendragers

Met kostendragers kunt u bij grootboekrekeningen de boekingen verder onderverdelen. Dat kan specifiek voor één grootboekrekening zijn, of voor de gehele administratie.

Na de selectie van uw administratie waarvoor u kostendragers gaat aanmaken, kunt u via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon een nieuw kostendrager aanmaken.
 
U kunt ook een bestaande kostendrager openen om in te zien of te wijzigen. Onderstaand is uitgewerkt hoe u een kostendrager kunt aanmaken of wijzigen.
 
Kostendragers ID: Vul hier het kostendragersnummer dat bij de kostendragers hoort. Als u het leeg laat , dan zal automatisch het eerst volgende vrije ID getal worden gebruikt.

Omschrijving: Hier geeft u de naam of omschrijving voor uw kostendragers op.

Klikt u op 'OK' dan worden de gegevens op geslagen.
Klikt u op 'Terug' dan gaat u terug naar het menu zonder wijzigingen.
kostenplaatsen

Kostenplaatsen

Stamgegevens > Financieel > Opties > Kostenplaatsen


Met kostenplaatsen kunt u de boekingen op de grootboekrekeningen verder onderverdelen. Dat kan specifiek voor één grootboekrekening zijn, of voor de gehele administratie. Vervolgens kunt u met mutatie balansen (kostenplaatsen), meer inzicht krijgen in de kostenplaatsen.

Na de selectie van uw administratie waarvoor u kostenplaatsen wilt aanmaken, kunt u via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon een nieuw kostenplaats aanmaken.
 
U kunt ook een bestaande kostenplaatsen openen om in te zien of te wijzigen.

     

Onderstaand is uitgewerkt hoe u een kostenplaats kunt aanmaken of wijzigen.
     


Kostenplaats ID: Hier vult u het kostenplaatsnummer in dat bij de kostenplaats hoort. Als u dit leeg laat, zal automatisch het eerst volgende vrije ID worden gebruikt.

Omschrijving: Hier geeft u de naam of omschrijving voor uw kostenplaats op.

Klikt u op 'OK' dan worden de gegevens op geslagen.
Klikt u op 'Terug' dan gaat u terug naar het menu zonder wijzigingen.
omzetgroepen

Omzetgroepen

Stamgegevens > Financieel > Opties > Omzetgroepen


Met financiële omzetgroepen kunt u grootboekrekeningen waarop omzet en kosten van de omzet van een productgroep of locatie groeperen. Zodat u een omzetgroep rapportage kan genereren, die u meer inzicht geeft in bruto-omzet per productgroep of locatie.


Na de selectie van uw administratie waarvoor u financiële omzetgroepen aan wil maken, kunt u via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon een nieuw omzetgroep aanmaken.

U kunt ook een bestaande financiële omzetgroep openen om in te zien of te wijzigen.Onderstaand is uitgewerkt hoe u een omzetgroep kan aanmaken of wijzigen.Omzetgroep ID: Vul hier het omzetgroepnummer dat bij de financiële omzetgroep hoort. Als u het leeg laat , dan zal automatisch het getal tussen haken hier worden gebruikt.

Omschrijving: Hier geeft u de naam of omschrijving voor uw omzetgroep op.

Klikt u op 'OK' dan worden de gegevens op geslagen.
Klikt u op 'Terug' dan krijgt u de mogelijkheid om een rapportage mapping in een tabel toe te voegen. Met behulp van de dropdown kan u een keuze maken welke mapping-schema u wilt gebruiken.Via het expandinfo.gif (groene i)-icoon moeten alleen nog de velden van de mappingschema worden toe gekend. U krijgt dan het volgende scherm:Omzet/Kosten van de omzet: Deze kan u opzoeken en selecteren via het Icoon zoekoverzicht vergrootglasje.PNG -icoon.

Tip:
Controleer of alle grootboekrekeningen in het mappingschema zijn toegekend.
vermogenscodes

Vermogenscodes

Stamgegevens > Financieel > Opties > Vermogenscodes

Met vermogenscodes kunt u grootboekrekeningen de boekingen verder onderverdelen. Dat kan specifiek voor één grootboekrekening zijn, of voor de gehele administratie. Vervolgens kunt u met mutatie balansen (vermogenscodes) meer inzicht krijgen in de vermogenscodes.

Na de selectie van uw administratie waarvoor u vermogenscodes aan wilt maken, kunt u via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon een nieuw vermogenscode aanmaken.
 
U kunt ook een bestaande vermogenscode openen om in te zien of te wijzigen. Onderstaand is uitgewerkt hoe u een vermogenscode kan aanmaken of wijzigen.

Vermogenscode: Hier vult u het vermogenscodenummer dat bij de vermogenscode hoort. Als u het leeg laat, zal automatisch het eerst volgende vrije getal worden gebruikt.

Omschrijving: Hier geeft u de naam of omschrijving voor uw vermogenscode op.

Klikt u op 'OK' dan worden de gegevens op geslagen.
Klikt u op 'Terug' dan gaat u terug naar het menu zonder wijzigingen.
projecten

Projecten

Stamgegevens > Financieel > Opties > Projecten