Documenten

Sjablonen -  Tags - Product etiketten

Voor product etiket sjablonen kunnen de volgende tags gebruikt worden:
 

Tag Beschrijving
 [ProductID]  Product ID
 [ProductCode]  Product code
 [ProductSupplierCode]  Product code van leverancier
 [SupplierID]  Relatie ID van leverancier
 [Description]  Product omschrijving
 [TradeUnitDescription]  Handelseenheid omschrijving
 [ExtensiveDescription]  Uitgebreide productomschrijving
 [CashRegisterPrice]  Kassa prijs (incl. btw)
 [SalePriceVATExcluded]  Verkoopprijs excl. btw
 [SalePriceVATExcludedCU]  Verkoopprijs excl. btw (consumenten eenheid)
 [BrandCode]  Merk code
 [BrandDescription]  Merk omschrijving
 [Storehouse]  Magazijn
 [StorehouseRack]  Magazijn rek
 [StorehouseColumn]  Magazijn kolom
 [StorehouseRow]  Magazijn rij
 [StorehouseSlot]  Magazijn slot
 [ScanCode]  Barcode
 [ScanCodeImage]  Barcode afbeelding, gelijk aan [ScanCode], met het verschil dat deze gebruikt moet worden in combinatie met een "img" html tag.
 Optionele parameters zijn, Height (in pixels), Text (vervangt dan de scancode) en Type (bijvoorbeeld 'QR').
 Het standaard type is code128.
 Voorbeeld: <img src="[ScanCodeImage;Height=60;Text=MDPID[ProductID]]" />
 Let op! Momenteel is deze tag alleen te gebruiken indien het etiket wordt afgedrukt vanuit de Intelly Client.
 [ScanCodeEAN13]  EAN code 13
 [Number]  Aantal producten (indien vanuit order/levering wordt afgedrukt is dit het aantal CE/HE)
 [LabelNumber]  Volgnummer van huidige etiket
 [LabelCount]  Totaal aantal af te drukken etiketten
 SourceOrder-tags: Indien u etiketten van een inkooplevering wilt afdrukken, dan kan met behulp van de SourceOrder-tags informatie gebruikt worden van de verkooporder die vooraf is gegaan aan deze inkooplevering. Het betreft orders/leveringen die gebruikt worden in IBES.
 [SourceOrderRelation]  Relatie van de bronorder
 [SourceOrderReferenceInternal]  Interne referentie van de bronorder
 [SourceOrderLinePosition]  Positie van een product op bijvoorbeeld een tekening. Deze positie is op te geven in de orderregels.


Via een speciale tag kan dynamisch het aantal afdrukken bepaald worden: ##NumberOfCopies=xxx##
Op de plaats van "xxx" kan een vaste waarde (bv 2) neergezet worden, om het etiket altijd meerdere malen af te drukken.
Ook is het mogelijk om hier een andere tag te plaatsen, bijvoorbeeld [Number]. Het aantal afdrukken wordt dan afhankelijk van het aantal producten in de order/levering.
(Deze tag wordt na bepaling van 't aantal afdrukken automatisch uit de afdruk gefilterd.)